-3 °C Stjørdal, NO
05/12/2020

Legger ned Dragsten

Radiobingo mobil

Rådmann Karsten Reitan i Selbu foreslår at skoledelen av Dragsten oppvekstsenter skal legges ned fra og med skoleåret 2011/2012. Isteden ønsker rådmannen at Selbu kommune skal kjøpe skoleplasser av Trondheim kommune til alle elevene i Dragsten.

 

Saken behandles i Hovedutvalg for oppvekst tirsdag 22.mars. Det ble i januar 2011 sendt brev til Trondheim kommune hvor Selbu kommune ba om tilbud på skoleplasser i Trondheim for elevene i Dragsten. Trondheim kommune ga i brev mottatt 04.03.11 svar på at de kan tilby skoleplasser. Nettbuss er også forespurt om kostnadsberegning for skyss.

 

Rådmannen i Selbu kommune vurderer det som viktig at elevene fra Dragsten følger sine klassekamerater fra barneskolen over på ungdomsskolen for å skape et best mulig sosialt miljø og tilhørighet ifht nye klassekamerater. Det beste alternativet for elevene i Dragsten etter rådmannens vurdering, er at barnetrinnselevene går på Solbakken skole og ungdomstrinnselevene går på Markaplassen skole. Solbakken skole avleverer elever til Markaplassen. Et annet alternativ er at elevene går på Bratsberg barneskole og Sunnland ungdomsskole. Det er grusvei på deler av skoleveien, og til tider smale og svingete veier. Likevel vil ikke rådmannen vurdere veien som trafikkfarlig. Selbu kommune skysser allerede elever på veier som har samme standard som fra Dragsten til Trondheim, fra for eksempel Renå til Bell skole, med en reisetid på omtrent 45 – 50 minutter.

 

Selbu kommune driver en dyr grunnskoleopplæring sammenlignet med andre kommuner, skriver rådmannen i saksframlegget. Å legge ned grunnskoletilbudet i Dragsten vil gi en årlig innsparing på ca. 1 million kroner. Grunnsats for kjøp av en skoleplass i Trondheim kommune er på rundt regnet kr 75 500. For tiden er det 12 elever som går på skolen ved Dragsten oppvekstsenter. Det vil koste omtrent kr 900 000,- å kjøpe skoleplasser i Trondheim. Netto driftskostnader til undervisning i 2010 for skoledelen av Dragsten Oppvekstsenter var på kr 2 870 000,-. De ansatte som i dag har faste stillinger ved skolen i Dragsten, vil tilbys stillinger ved ledighet i andre stillinger i Selbu kommune.

 

Rådmannens regnestykke er følgende:

Drift som i dag: Undervisning kr 2 870 000 + bygg kr 430 000 = kr 3 300 000

Nedleggelse av skoledelen av DOS: Kjøp av skoleplasser kr 900 000 + bygg kr 320 000 + skyss kr 995 000 + omorganisering ledelse barnehagen kr 50 000 = kr 2 265 000.

Drift som i dag kr 3 300 000 – skoletilbud ved en nedleggelse kr 2 265 000,- = kr 1 035 000,-.

 

En nedleggelse av skoledelen av DOS vil kunne føre til en årlig besparelse på omtrent en million kroner for Selbu kommune.  Skolen i Dragsten har 3,8 stillinger. Skolen er arbeidsplass for to som bor i grenda. Ungdomsrådet i Selbu støtter rådmannens innstilling. FAU ved Dragsten bringer derimot en rekke kritiske bemerkninger til torgs i sin høringsuttalelse.

Les forrige sak:
Grenseløs grunderstøtte

Trønderske ungdommer mellom 18 og 25 år bør slippe løs sine […]

Close