10 °C Stjørdal, NO
14/07/2020

Legger vei mellom Meråker og Tydal på is

Rådmannen ser det som urealistisk å få til veiforbindelse nå

Det er drøyt tre mil mellom Rotvoll i Meråker til Ås i Tydal. Veien som har vært snakket om i snart 50 år vurderes av Meråker-rådmannen som urealistisk akkurat nå. (Kartillustrasjon) Det er drøyt tre mil mellom Rotvoll i Meråker til Ås i Tydal. Veien som har vært snakket om i snart 50 år vurderes av Meråker-rådmannen som urealistisk akkurat nå. (Kartillustrasjon)

Rådmannen i Meråker vurderer det som urealistisk å sette i gang en prosess med Tydalsveien nå.

Med ujevne mellomrom har planene om å etablere vei mellom Meråker og Tydal vært oppe til diskusjon blant politikerne i Meråker. Nå kommer rådmannen med sin vurdering og han er tydelig på at det pr dags dato ikke er realistisk å sette i gang en prosess med en slik vei.

– Nylig vedtatt kommuneplans samfunnsdel skal være en viktig premiss for utforming av kommuneplanens arealdel. Dette vil bidra til å klargjøre hvordan arealer samlet sett bør disponeres for å ivareta de langsiktige mål og strategier for utviklingen av Meråkersamfunnet som er nedfelt i samfunnsdelen. Prosjekt med å bygge vei til Tydal vil medføre kostnader som fordrer statlig finansiering. For Meråker er god og sikker infrastruktur viktig for videre samhandling, næringsutvikling, sikkerhet og beredskap. Rådmannen mener det vil være naturlig å ta opp Tydalsveien som
tema i rulleringen av kommuneplans arealdel, heter det i innstillingen fra rådmannen som kommer til formannskapet denne uka.

Allerede tidlig på 1970-tallet var etablering av en vei mellom Meråker og Tydal på planleggingsstadiet. Den planlagte veien var da på drøyt 12 kilometer fra Rotvoll på Stordalen til Finnkoihøgda på grensen mellom de to kommunene. På Tydals-siden er det etablert en privat vei inn Skardalen. Den totale veilengden ville etter den planlagte traseen blitt mellom tre og fire mil fra Stordalen i Meråker til Ås i Tydal.

Les forrige sak:
FLAK-batteriet etter tyskerne i Svemarka kommer frem i dagen igjen. Dugnadskarene er fra venstre: Olav Norset, Stein Are Karlsen, Joakim Skaar, Gunnar Bremset og Jogeir Svee Halland. Hallgeir Winge var ikke til stede ved ryddedugnaden.
Graver fram krigsminner

- Dette er en del av vår historie og noe som bør bevares for ettertiden

Close