12 °C Stjørdal, NO
21/09/2019

”Lekker” Martin Moes hemmeligheter

 

Martin Moes samling dannet grunnlaget for å opprette Stjørdal museum. Han var en ”alt mulig-samler” og ble blant annet kjent for sin store bok-, mynt- og naturfaglige samling. Helt fra ung alder tok han vare på alt han fant interessant, om det var i fjæresteinene eller i skog og fjell. Men det var mineraler, fossiler og fauna han var mest interessert i.  

 

Han skaffet seg smått om senn solide kunnskaper om dette, og fikk etter hvert kontakt med det faglige miljøet i Trondheim. Her fikk han tilgang på faglitteratur som ga han nyttige opplysninger. Som motytelser overleverte han sine funn og observasjoner til ekspertisen. Han deltok også på en rekke befaringer ute i terrenget. For dette arbeidet fikk han Vitenskapselskapet minnejetong i sølv i 1930.

 

Coop Storlien artikkelnivå

Den naturfaglige samlingen av fossiler, bergarter og mineraler ble i 2012 katalogisert og registrert av medlemmer fra Trøndelag amatørgeologiske forening.  Det er fra dette materialet at foredragsholderen skal «lekke hemmeligheter» om Martin Moes bidragsytere, «sjeldenheter» og ikke minst hva han fant i Stjørdalsområdet.

 

Gisle Rø er sekretær og redaktør i Trøndelag amatørgeologiske forening. Han er bosatt i Trondheim og ble før 1980 kjent med den unike samlingen av flintfossiler. Onsdagstreffene ved Stjørdal museum Værnes er nå inne i sitt sjette år, og er åpen for alle.

 

 

 

Les forrige sak:
Fotomontasje: PKA ARKITEKTER
Bergkunstmuseet i Hegra godkjent

  Planene for  å bygge et museum i tilknytning til bergkunstfeltet på […]

Close