8 °C Stjørdal, NO
10/07/2020

Les av strøm-måleren ofte

 

Det er ventet høye strømpriser i lang tid fremover på grunn av den anstrengte kraftsituasjonen. Forbrukere som ønsker å spare strøm i dyre perioder må leser av måleren sin regelmessig og med korte mellomrom for at sparingen skal få full effekt. Kontakt ditt lokale nettselskap for å få informasjon om hvordan dette kan gjøres.

 

– Skal du reise bort i en lengre periode hvor det er høye strømpriser, bør du sørge for å lese av måleren før du drar og like etter hjemkomst. På den måten blir det registrert at du ikke har brukt mye strøm i høyprisperioden. Dette er det dessverre mange som ikke vet, uttaler seksjonssjef Thor Erik Grammeltvedt.

 

Ukentlig avlesing mulig

Dersom man planlegger å spare på strømmen nå i en høyprisperiode, bør man sørge for å lese av måleren oftere enn det man blir minnet om fra nettselskapet. Nettselskapet plikter å registrere de innsendte målerstandene som de får fra sine kunder og du kan dermed lese av måleren hver uke om ønskelig. De fleste kan sende inn måleravlesning via Internett, sms eller ved å ringe. Kontakt ditt nettselskape for å få råd om hva som er best. Ved å lese av måleren blir man også mer bevisst på eget forbruk noe som i seg selv kan gi en positiv sparingseffekt.

 

Vanligvis leses måleren av hver andre eller tredje måned. Noen leser kun av måleren en gang i året. Så lenge man sender inn målerstanden sin til nettselskapet blir mengden strøm som er brukt mellom avlesningen registrert. Derimot vil ikke nettselskapet kunne vite akkurat når man brukte strømmen mellom avlesningene. Så lenge nettselskapet ikke kjenner forbruket til hver enkelt husstand, blir forbruket fordelt etter hvordan gjennomsnittet har brukt strøm i perioden. De fleste bruker mest når det er kaldt og høye priser. Det betyr at dersom man ikke har registrert målerstand for å vise at man har spart mye i en dyr periode, vil man få en regning som er basert på den gjennomsnittlige fordelingen av forbruket.

 

For å unngå dette kan det lønne seg å lese av måleren oftere enn det man blir påminnet om fra nettselskapet. Mange kraftkontrakter endrer prisene hver måned. En del kan også endre prisene hver 14ende dag. Derfor bør man lese av måleren minimum en gang per måned, og gjerne oftere i perioder hvor det er høye kraftpriser.

 

Avanserte målere (AMS)

NVE har i år kommet med et forslag om at alle nettselskap skal installere nye, avanserte målere (AMS) som kan registrere forbruket hos husholdningen hver time. Dermed vil de korrekte målerstandene bli oversendt til nettselskapet automatisk uten at man selv trenger å lese av måleren. Dette kan du lese mer om på NVEs hjemmesider: http://www.nve.no/no/Kraftmarked/Sluttbrukermarkedet/AMS/

 

Er det flere ting du lurer på om kraftmarkedet kan du blant annet sjekke ut NVEs forbrukersider: http://www.nve.no/no/Kraftmarked/Forbrukersider/

 

Les forrige sak:
Øystein Nygård ved HINT Avdeling for trafikkopplæring er imponert over arbeidet med Lys opp-aksjonen og reflekskampanjen. Nå vil han se nærmere på om elevene kan gjøre mer i det forebyggende arbeid ved skolen på Stjørdal.
Hva kan vi bidra med lokalt?

  Elev ved HINT Avdeling for trafikkopplæring, Øystein Nygård, ser mulighetene […]

Close