5 °C Stjørdal, NO
20/10/2021

Spar Hegra uke 42
XC60
XC90
Header-Bingo-uten dato
XC40

Leserinnlegg: – Holder døra på gløtt for vindkraft i Leksdalen

Gruppeleder Stjørdal Venstre, Torgrim Hallem, legger frem problemstilling i oppkjøp av aksjer i TrønderEnergi og vindkraftutbygging i Leksdalen

Gruppeleder Stjørdal Venstre, Torgrim Hallem. (Foto: privat)

Skal Stjørdal kommune eie aksjer i TrønderEnergi AS må vi si nei til mer vindkraft i Trøndelag.

Flertallet i kommunestyret med Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Høyre i spissen, besluttet i kommunestyremøtet den 25.03 å kjøpe aksjer i TrønderEnergi for 45 millioner kroner. Pengene tas fra disposisjonsfondet. Målet er å skaffe kommunen framtidige inntekter i form av utbytter.

Venstre er i utgangspunktet positiv til at kommunen tar eierskap i selskap med samfunnsnyttige formål hvor målet er langsiktige investeringer som kan gi kommunen inntekter gjennom årlige utbytter. Kommunen må ha flere ben å stå på for å skaffe seg inntekter som ikke medfører økt skattelegging av borgere og næringsliv.

Slik sett kan ønsket om å kjøpe aksjer i TrønderEnergi være en riktig beslutning. Men kan kommunen eie hva som helst for å skaffe seg inntekter? Hva om kommunen har eierandeler i selskap som har virksomhet som truer sårbare naturverdier? Kan kommunen forsvare dette? Dette blir et politisk spørsmål.

TrønderEnergi er et selskap som med sine datterselskapet har mange gode prosjekter innen kraftproduksjon. Og kraft, spesielt fornybar kraft, blir det stadig mer behov for i jakten på å nå klimamålene. Men dette er et tveegget sverd. TrønderEnergi er også tungt involvert i flere landbaserte vindkraftprosjekter i vår region som vil bidra til at Stjørdal kommune som eier blir med på å legge til rette for nedbygging av sårbare naturverdier.

Vi er alle godt kjent med vindkraftutbyggingen på Frøya og Stokkfjellet i Selbu. Kan kommunen som eier i TrønderEnergi stille seg bak slike prosjekter med kun argumentet om å skaffe inntekter? Det er lov å stille spørsmålet om kommunen kan tjene penger på hva som helst.

Og hva gjør kommunen om man i framtida kommer i den situasjonen at Arise AB ønsker å selge en eventuell konsesjon for vindkraftutbygging i Leksdalen til TrønderEnergi? Det er ikke en usannsynlig problemstilling så lenge kommunestyret fortsatt holder døra på gløtt for vindkraft i Leksdalen. Da kan kommunen risikere å være eier i et selskap som bygger ned sårbare naturverdier i egen kommune. Dette er forhold kommunen må ta grundig stilling til før man tar eierskap i TrønderEnergi.

Ordfører Ivar Vigdenes fra Senterpartiet uttalte i Bladet 23.03 at man som eier kan bruke sin eierpost til å påvirke. Det har han helt rett i. En fordel med å være eier er at man kan være med på å styre utviklingen. Men det han ikke har sagt noe om er hva slags påvirkning han ønsker at kommunen skal utøve.

Er det å kreve at selskapet ikke skal involvere seg i ytterlige landbaserte vindkraftprosjekter som nedbygger sårbare naturverdier? Det viste debatten i kommunestyret at han helt klart ikke ønsker å forplikte seg til. Det samme gjelder for Arbeiderpartiet og Høyre.

Senterpartiet med ordføreren i spissen har sammen med Arbeiderpartiet og Høyre ikke avvist vindkraft i vår egen kommune. Jeg savner svar på hva slags aktivt eierskap kommunen ønsker å utøve i TrønderEnergi. Det gav nemlig debatten i kommunestyret ingen avklaring på. Det var ikke riktig arena for en slik avklaring ble jeg møtt med som argument.

I hvilket fora er det man mener at kommunepolitikerne skal mene noe om dette om ikke i kommunestyret? Et vedtak i kommunestyret forplikter ikke TrønderEnergi på noen som helst måte, men det forplikter og gir kommunens representant et mandat når man representerer som eier på generalforsamlingen.

Venstre ønsker at en eierpost i TrønderEnergi skal brukes til å aktivt jobbe for at det ikke bygges nye vindkraftanlegg i Trøndelag der det medfører store naturinngrep. Vi ønsker også at det jobbes for at selskapet skal bli ledende på oppgradering av vannkraft, energieffektivisering og integrert energiproduksjon i bygg.

Derfor fremmet vi i kommunestyret sammen med Rødt, SV, FRP og MDG dette som krav for å støtte at kommunen kjøper aksjer i TrønderEnergi. Dette ble ikke overraskende nedstemt av SP, AP og Høyre. Nok en gang avslørte de hvor de står i vindkraftsaken. De sier en ting og gjør noe helt annet. Det er forøvrig en nyttig avklaring i seg selv. Men det hadde vært ryddigere å si klart hvor man står i dette spørsmålet.

Venstre er som nevnt tilhenger av at kommunen kan ta eierskap i selskap med samfunnsnyttige formål, også TrønderEnergi. Men da må vi bruke vår eierpost til å påvirke der vi ser negative forhold, som landbasert vindkraft. Det ønsker ikke kommunestyret å forplikte seg til og da kan ikke vi på nåværende tidspunkt støtte kjøpet av aksjer i TrønderEnergi. Vi ønsker nemlig ikke å risikere at kommunen møter seg selv i døra i framtida.

Torgrim Hallem, Gruppeleder Stjørdal Venstre

Les forrige sak:
Marie Sollihaug, Nina Johanne Alstad og Rune Kristiansen tilbyr løsninger for kjøkken, baderom, garderobe og hvitevarer på Sjøsiden.
– Da vi ble tilbudt en gunstig beliggenhet, valgte vi å satse

Startet nylig ny butikk i et tøft marked

Close