17 °C Stjørdal, NO
22/09/2021

Header-Bingo-uten dato
Spar Hegra uke 38

Leserinnlegg: Hvordan kan partiet påstå å være imot vindkraftutbygging?

Benth Roger Haugan fra aksjonsgruppen NEI til vindkraft Stjørdal. 

Hvordan kan Stjørdal Arbeiderparti påstå at de er imot vindkraftutbygging, for så gå inn for at Stjørdal kommune skal kjøpe aksjer for 45 millioner kroner i Trønderenergi? Et selskap som står bak vanvittige raseringer av natur langs kysten av Trøndelag i sin utbygging av vindkraft.

Arbeiderpartiet kan ikke si nei til vindkraftutbygging, og samtidig gjøre investeringer på vegne av Stjørdal kommune i et vindkraftselskap som Trønderenergi er. Er partiets holdning at det er greit at andre kommuner mister sin natur for å gi plass til vindkraftturbiner, så lenge Stjørdal som kommune får inntekter av det?

Arise AB er jo ikke ukjent med å selge konsesjoner.

Hva om Arise AB selger en eventuell konsesjon til Trønderenergi, hvordan tror dere tilliten til korrekt saksgang vil fremstå?

Ser at flere Arbeiderparti-folk er ute og skriver at partiet er tydelige i sitt syn på vindkraft, men tror nok svært mange av oss på gatenivå ikke helt er overbeviste, da det sies en ting og gjøres noe annet.

Arbeiderpartiet var splittet da det ble stemt over interpellasjonen til MDG. Hvorfor er det slik, hvis partiet påstår å være imot vindkraftutbygging på Stjørdal. Det er jo ikke slik at det foreligger en søknad på nåværende tidspunkt?

Synes også det er merkelig av Senterpartiet og invitere «Nei til vindkraft Stjørdal» (med flere) på sitt gruppemøte for å høste inn mer informasjon om negative innvirkninger vindkraft kan ha på natur og lokalmiljø, når de allerede har bestemt seg for å investere penger i Trønderenergi!?

Burde de ikke allerede da ha sittet på denne kunnskapen før de velger å investere i noe som de mener de ikke har nok kunnskap om? Sitter med en bismak i munnen etter å ha lest Trønder-Avisa i dag.

Så hvorfor ønsker egentlig SP å investere i Trønderenergi? Er det ikke andre alternativer som kan være like gode eller bedre, som kan gi like god avkastning uten å rasere vårt felles arvesølv naturen og havet?

Det er ikke bare AP og SP som bør gå i seg selv, og i sitt parti, med å tenke seg om to ganger før de investerer penger fra felleskapets pott i noe som ikke er reversibelt eller står til folkets holdninger og forståelse av hva god moral/etikk er. Alle partier som sier seg enig i å investere i Trønderenergi bør tenke på hvordan dette vil bli oppfattet av den enkelte velger.

Har en forståelse for kommunens ønske i å investere penger slik at kommunen kan få inntekter som kommer innbyggerne til gode, men det må da finnes andre alternativer som ikke går på akkord med folks generelle oppfattelse på hva gode investeringer er, og som ikke er like kontroversielt.

Må si det ser mørkt ut for fremtiden om alt skal måles i penger og profitt!!

Skrevet av Benth Roger Haugan, NEI til vindkraft Stjørdal. 

 

Les forrige sak:
Skulle satse for fullt i fjor. Nå er bedriften ute med nylansering

- Piloten ble tatt i bruk på psykiatrisk avdeling, og siden har det begynt å spre seg videre

Close