6 °C Stjørdal, NO
19/02/2019

Leserinnlegg: Uholdbar budsjettbehandling i Stjørdal

|| Forfatter av innlegget er Torger Størseth||

Ennå har ikke ordførerflertallet i kommunen kommet med sine forslag til budsjett/økonomiplan. Torsdag er den endelige kommunestyrebehandlinga. Hittil har de bare videresendt rådmannens forslag og gitt noen signaler i komiteer og muntlig i formannskapet.

Vi er jo glad for at det på uttalelser endelig ser ut til å bli en framskynding av Hegra barneskole og Halsen barneskole, som Arbeiderpartiet har foreslått og stått på for lenge. Det samme at det er enstemmig forslag om IPad til alle elever, som Arbeiderpartiet foreslo i fjor.

Det er ikke bare vi kommunestyremedlemmer som skulle fått mer enn noen timer til å vurdere forslagene, men det strider også mot intensjonene om offentlighet i Kommuneloven, slik at presse, publikum og organisasjoner kan få uttale seg, og i forhold til hørings/uttalemulighet for ansatte i henhold til arbeidsmiljølov og medbestemmelsesrettigheter.

Stjørdal skiller seg negativt ut sammenligne med andre kommuner. Ordføreren kan ikke unnskylde seg med at statsbudsjettenigheten ble lagt fram sent, for det er jo likt for alle kommuner. Ordfører, varaordfører, utvalgslederne og nestlederne tilhører alle ordførerflertallet (- urettferdig i seg selv!) og har alle sine frikjøp, så de må ha god tid til til å få fram sitt budsjettforslag mye tidligere. 

Vi får håpe velgerne merker seg dette, slik at det kan endres ved neste valg. Det er ikke bra at vi for kommunens beste, legger opp til 21-20 beslutninger, og at beslutningene i realiteten tas på bakrommet. Jeg sitter selv i komite Plan, og jeg synes vi får til mer samhandling i den komiteen, og jeg er sikker på at det er til vår kommunes beste.

Jeg ser at også i andre komiteer kan de jobbe seg fram mot mye felles. I komite Plan fikk vi sågar til felles innspill (8.nov.!) til budsjettet for vårt område, bl.a. en styrking av plankapasiteten i Teknisk etat, som er viktig for en raskt voksende kommune.

Uansett, vi lover å stå på for de positive ting i budsjettdebatten torsdag, og håper på å få tilslutning til våre gode forslag.

Torger Størseth (Ap)

 

Les forrige sak:
||
Fraktet 243 andreklassinger til aksjon

I år var det 243 av 302 inviterte elever i 2.klasse […]

Close