23 °C Stjørdal, NO
22/05/2019

Levekårs-politikerne sa nei til Kvislabakken-tilbygg

|| Rødbygget står sentralt i diskusjonen om framtida for Kvislabakken skole.||

Rådmannen foreslo å bevilge 11 millioner kroner for å løse de mest prekære plassproblemene ved Kvislabakken skole som har tatt politikerne på senga, men dette sier flertallet av levekårs-politikerne nei til.

Nelly Lian (Frp) var opptatt av at rådmannen ikke ville leie lokaler av Tangmoen IL.

– Dermed kan ikke situasjonen være så prekær, mente hun.

Men rådmannen har grundig vurdert tilbudet fra Tangmoen IL, og fikk skryt fra komiteleder Gunnar Uglem for grundigheten i saksframlegget.

For rådmannen konkluderer med at et klubbhus ikke uten videre lar seg bruke som skolelokale. Det ble også anført fra Kvislabakken skole. Rådmannen ønsker heller ikke å bruke penger på midlertidige løsninger. Derfor foreslår rådmannen et tilbygg på 350 kvadratmeter. Det ville gitt tre nye klasserom og ekstra lokaler til SFO. På den måten ville de mest prekære problemene være løst.

Coop Storlien artikkelnivå

Men flertallet i komiteen ønsker å holde fast ved prioriteringslista der Kvislabakken ikke nådde opp. Her kommer Hegra skole foran Halsen skole. Det er heller ikke vanskelig å se for seg utfordringer på skoler som Lånke og Haraldreina. Det kan bli ei stund før det blir Kvislabakken sin tur, men også denne skolen har det trangt. Tre klassetrinn er sprengt og har for mange elever. Skolen finner løsninger med ekstra lærere, men det oppfattes som krevende.

Komite levekår var opptatt av kretsgrenser. I forslaget fra komiteleder Gunnar Uglem (MDG) blir nettopp kretsgrenser gjenstand for vurdering. Ap med støtte fra Rødt ønsket å gå for rådmannens forslag så lenge det ikke ville gå utover framdriften for Hegra og Halsen barneskoler.

– Det vil det ikke. Bevilgningen til Kvislabakken skole går ikke på bekostning av noen andre prosjekt, poengterte saksbehandler Toralf Asphaug som høstet honnør for sitt saksframlegg.

Men politikerne fulgte ikke hans konklusjon om å bevilge penger. Ole Andreas Aftret (H) fryktet at andre kretsgrenser ville gjøre lokalene på Kvislabakken skole overflødige.

Saken behandles i formannskapet torsdag. Her kan Venstre sørge for at Ap får flertall. Så kommer saken til kommunestyret neste torsdag.

Les forrige sak:
||
Alt klart i ny møbelbutikk

1.260 kvadratmeter er fylt opp av møbler. Det er hektisk, men et […]

Close