0 °C Stjørdal, NO
28/03/2020

Leverte folkelister

Stig Evjen overleverte 955 underskrifter for folkeavstemming i kulturhussaken til ordfører Johan Arnt Elverum.
SN vippskampanje 1 mobil artikkel

 

SN vippskampanje 1 mobil artikkel

Engasjementet rundt folkeavstemming i kulturhussaken har lagt seg noe, men ikke helt. Nylig ble 955 navn med opprop for folkeavstemming overlevert kommunens øverste ledelse.

Underskriftsaksjonen “Vi som ønsker folkeavstemming om kulturhus” ble overlevert ordfører Johan Arnt Elverum fra aksjonsledelsen på rådhuset i forrige uke. Stig Evjen i spissen for aksjonen, ville ha svar på hva ordføreren gjør videre med underskriftslistene fremlagt uten noen formulerte krav om gjenopptakelse etter vedtak i kommunestyret sak 98-2010, der folkeavstemming ble nedstemt 18 mot 22 stemmer.

-Jeg tar med meg listene og legger de frem som orienteringssak på formannskapsmøtet torsdag, sa ordføreren og fikk mange spørsmål fra initiativtaker Evjen om videre fremdrift i kulturhusprosjektet. 955 underskrifter ble mottatt samtidig som “folkeavstemming-aksjonen” ytret synspunkter med forventet høyere driftsutgifter enn de 6 millioner som kommunen beregner i prosjektet. Evjen mener driftsutgiftene kan komme opp i 8-9 millioner årlig i kulturhusprosjektet. Et prosjekt som skal ha ferdigstillelse i 2013.  

-Vi ser at innbyggerinitiativet kommer sent. Det beklager vi, men det har vært mange henvendelser i denne saken som engasjerer fortsatt, sa Evjen. Ordføreren sa han satte pris på lokalt engasjement, men mente kommunen ikke kunne reversere fattede vedtak, og ordføreren har ingen ambisjon om å iverksette noen prosess som resulterer i at kulturhus tas av sakskartet fremover.      

Arbeider med finansiering
Kommunens låneopptak i kulturhusprosjektet er i størrelsesorden 200 millioner kroner. Totalt vil kulturhuset ha en kostnadsramme på 540 millioner kroner. 50 av disse kan tas inn ved å innføre parkeringsavgift i kjellere under kulturhuset. Eksterne bidragsytere, KLP-eiendom og støtte fra lokalt næringsliv blir en del av totalrammen i tillegg til lånefinansiering, sier ordføreren. Det foreligger en full finansieringsplan, og tilsagn skjer under veis i prosessen. Fylkesmannen har i følge ordføreren godkjent garanti på lånesummen 200 millioner kroner.

– Dette er utvilsomt en av de største sakene vi håndterer på bygge- og utviklingssiden i kommunen. 6 partier stemte for kulturhus med stemmetallet 24-16, sa ordføreren og viste til de 28 punktene i samarbeidsavtalen på den borgerlige siden. Han ser også frem til å samle all relatert aktivitet i ett og samme bygg, noe som vil gi store driftsfordeler i årene fremover.  

-Vedtakene om bygging av kulturhus må jo resultere i eiendomsskatt, sa Evjen, men ordføreren programfester også fremover motstand mot eiendomsskatt i både eget parti og i den borgerlige flertallsblokka. Avslutningsvis påpekte ordføreren at han har respekt for ulike meninger knytta til kulturhus, men viste igjen til tidligere behandling av saken.   

– Jeg ser ikke at vi har anledning til å endre de fattede vedtak i denne saken, men listene vil bli lagt fram som en orienteringssak i formannskapet lovte Johan Arnt Elverum.

Les forrige sak:
Laila Pedersen tar sammen med tre ande kvinner i SJFF initiativ til oppstart av en kvinnegruppe. Hun oppfordrer til å melde interesse, enten du plukker sopp, fisker, jakter, liker turer eller rett og slett vil være sammen med andre ute i naturen.
Kvinner med på jakt og fiske

  Mange opplevelser ligger og venter i utmarka. Opplevelser som den […]

Close