15 °C Stjørdal, NO
25/08/2019

LO sier nei til havn

 

 

 

 

Coop Storlien artikkelnivå

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styret LO Stjørdal og Meråker behandlet denne uka saken om nytt logistikknutepunkt Midt-Norge. De sier klart nei til å legge dette på Hell. Miljø-ødeleggelsene vil bli formidabel, mange også av LO`s medlemmer vil bli berørt,  sies det i en uttalelse. Derfor er LO i Stjørdal og Meråker klar i sin tale. Uttalelsen sendes LO utvalget som klargjør LO`s innstilling til fylkesmøtet 15. og 16. mars.


I uttalelsen heter det: ”En eventuell etablering av nytt logistikknutepunkt for Midt Norge må ta viktige miljøhensyn. Større næringsetableringer i Midt Norge må ses på med regionale øyne.. En regional næringspolitikk betyr at de samme arbeidsplassene oppstår der det er naturlig å legge aktiviteten. Tiden har heldigvis løpt fra at all næringsetableringer skal legge beslag på den fineste dyrkajorda og de beste strandområdene grunnet rimelig utbygging.

 

Kravet om snarlig å flytte aktiviteten ut fra Trondheim er sterkt økonomisk begrunnet. Trondheim vil frigjøre arealer som havna benytter og utnytte dette til mer ”lønnsom” aktivitet, blant annet boligutvikling, dette umuliggjør en legitimering av flytting til områder med sterke miljøverdier. Det er også et faktum at hoveddelen av godset både på jernbane og båt kommer sørfra og skal til Trondheim. Dette gjør at det å flytte havne- og jernbaneterminalen mot Stjørdal skaper en unødvendig omveg og miljøbelastning.

I utgangspunktet var forslaget å plassere terminalen sør for Trondheim, da dette er transport- og miljømessig mest riktig. LO i Stjørdal og Meråker ber om at det jobbes videre med en optimal lokalisering av logistikknutepunktet, og vil kreve at Hellområdet ikke berøres ved en eventuell etablering. Bomiljø og rekreasjonsområder er spesielt viktig for våre medlemmer, som for  befolkningen forøvrig.”

Les forrige sak:
100 år med gavedryss

            Sanitetsforeningen Bygden markerte 100 år […]

Close