2 °C Stjørdal, NO
09/04/2020

Lokalisering av terminal fortsatt åpen

Torsdag 12.mai fikk samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa overlevert konseptvalgutredningen for godsterminal i Trondheimsregionen under et møte på Hell.

Jernbaneverket la 12.mai ut konseptvalgutredningen (KVU) for nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen på høring. Det er behov for en ny og moderne godsterminal i Trondheimsområdet og Jernbaneverket viser i konseptvalgutredningen at alternativer både sør og øst for Trondheim fortsatt er aktuelle.

SN vippskampanje 1 mobil artikkel

 

Dagens godsterminal på Brattøra i Trondheim sentrum skal erstattes av ny og moderne terminal med større kapasitet.

-Vi står igjen med både en mulig delt løsning der jernbane og havn er etabler forskjellige steder sør for Trondheim og en løsning med jernbane og havn samlokalisert øst for Trondheim, sier senioringeniør Raymond Siiri i Jernbaneverket. Sør for Trondheim er Torgård og Søberg henholdsvis 15 og 25 kilometer sør for nyen fortsatt aktuelle. For løsninger med samlokalisering er alternaivene Trolla nær sentrum, Midsandan 19 kilometer øst for, og Hell 32 kilometer øst for sentrum stadig aktuelle.

Torsdag 12.mai fikk samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa overlevert konseptvalgutredningen for godsterminal i Trondheimsregionen under et møte på Hell.

Konseptvalgutredningen anbefaler at både konseptet med delt løsning og konseptet med samlokalisering slik de er definert i konseptanalysen, kan legges til grunn for denne høringen. Jernbaneverket ønsker at høringsinstansene kommer med innspill både til metoder, konsept- og stedsvalg.

Det valget det nå skal tas stilling til er hvorvidt en ny godsterminal for jernbane skal etableres sammen med en containerhavn, eller om havn og baneterminal kan være forskjellige steder.

De konseptene som ikke har blitt valgt bort i de innledende fasene er evaluert med samfunnsøkonomiske metoder ut fra fire hovedkriterier: Nåverdi, ytre miljø, samfunnsutvikling og fleksibilitet.

En KS1-prosess (ekstern kvalitetssikring av konseptvalgutredning) vil bli satt i gang i høringsperioden. Konseptvalgutredningen, KS1-rapporten og høringsmerknadene vil deretter ligge til grunn for regjeringens beslutning om videre prosess.

Konseptvalgutredningen vil også være et viktig innspill til neste Nasjonal transportplan 2014-2023.

Høringsfrist er satt til 1.august 2011.

 

Kilde: Jernbaneverket

Les forrige sak:
Årets bluesbil er klar

Årets bluesbil er ankommet. Bluesgeneral Brovoll er stolt over årets utgave. […]

Close