-4 °C Stjordal, NO
20/02/2020

Lover å jobbe for flere boliger i grendene

Må snart åpne nye bolig- og grendefelt, mener Senterpartiet

Senterpartiet er opptatt av å stimulere bolysten i hele kommunen. Da er det viktig å ta grendene i bruk, mener Siv Sætran (fra venstre), Dortha Elverum, Nils Nordbotn og Rolf Charles Berg. Senterpartiet er opptatt av å stimulere bolysten i hele kommunen. Da er det viktig å ta grendene i bruk, mener Siv Sætran (fra venstre), Dortha Elverum, Nils Nordbotn og Rolf Charles Berg.

Sentrum skal fortettes, men det lokale «regjeringspartiet» Senterpartiet er opptatt av at også det skal bli flere muligheter til å bosette seg i bygdene.

Kommunestyret har nettopp vedtatt en ny sentrumsplan for å stimulere til økt fokus på etablering av både næring og bolig. Men da holder det ikke kun med økt boligutvikling i sentrum. Hele Stjørdal kommune må vokse som sentralt vekstområde i Trøndelag, mener Senterparti-politikerne.

– Vi har diskutert dette en stund både i partiet og med de andre partiene på borgerlig side. Det som er helt klart er at vi ganske snart må åpne for nye bolig og grendefelt ute i kommunedelene. Det ble lagt inn en del områder i arealplanen i 2014. Her er noen realiserte mens andre ikke er kommet så langt, sier Rolf Charles Berg. Han har de fire siste årene vært leder av plankomiteen i Stjørdal og er tredjekandidat til årets valg.

Snekker’n Boligmesse

Sammen med de øvrige tre bak ordfører Ivar Vigdenes på Sp-listen har han forsøkt å identifisere aktuelle områder i alle bygdene.

– Det er mange områder som blinker seg ut som spennende og egnede områder. I Hegra ser vi for oss mange potensiale steder, for eksempel på sørsiden av Stjørdalselva. I tillegg må vi ha fullt fokus på videre utvikling i områdene Flora, Forradalen og Skjelstadmark, sier Siv Sætran.

– Blir ikke dette feil i forhold til den nye skolen?

– Nei, det spørs hvordan du ser på det. I avstand er det ikke langt og slett ikke lengre enn hva som er normal skoleavstand. Men samtidig er det kort veg til for eksempel fotball- og idrettsanlegget på sørsida. Og ikke minst så vil det være lengre unna E14. Med en gang- og sykkelvei over brua, og med en undergang under E14 burde dette være en god framtidig løsning, mener Sætran.

I de andre kommunedelene peker Berg på Tillertoppen på Skatval, – et område som ligger mellom Aglo-bakken og Svemarka.

– Dette er et fantastisk flott område som ikke legger beslag på dyrket mark. Det er nordvest-vendt og har nærhet til vei, skolebuss og annen infrastruktur. Her er det store muligheter, sier Berg.

I Lånke og Elvran mener lokalkjente Dorthea Elverum at i tillegg til utvidelse av Geving, så finnes det gode muligheter i Dybvad-området og Brandåsen-området, mens Nils Nordbotn peker på at området på toppen av Gevingåsen ved gamle E6 burde ha blitt regulert til bolig.

– Når det er sagt, må vi poengtere at dette bare er tanker og idéer fra vår side. Ingen grunneiere i de områder som er nevnt er forespurt i saken, og det vil nok være mange flere områder som etter hvert kan komme på kartet som egner seg til boligutvikling, sier Rolf Charles Berg.

Senterparti-toppene er opptatt av å finne nye egnede boligområder, men det må også bli fart på de som allerede er planlagt.

– Vi må prøve å stimulere til aktivitet der det allerede finnes godkjenninger for boligbygging. Og det kan godt tenkes at kommunen selv må komme på banen som eiendomsutvikler. Det er mange gode grunner til det, så det må vi også se nærmere på, sier Rolf Charles Berg.

 

Les forrige sak:
Timofei Porjajev sprintet inn til sølv på 16-åringenes 100 meter. (Arkivfoto)
Superløp ga sølv til sprinter

16-åring med 11,29 på 100-meteren

Close