12 °C Stjørdal, NO
25/05/2020

Spar Hegra uke 22
Klar ferdigbetong unicon

Lurte til seg 75.000 fra NAV

Unnlot å melde fra om timer han jobbet

(Illustrasjonsfoto) (Illustrasjonsfoto)

Ved to anledninger unnlot stjørdalingen i 20-årene å melde fra om alle timene han jobbet, samtidig som han mottok dagpenger fra NAV. Første anledningen var en periode på seks måneder i 2016 og så gjentok han dette en måned i 2017. Totalt har mannen fått uberettiget utbetalt nesten 75.000 kroner ekstra dagpenger i disse månedene.

Sør-Trøndelag tingrett har dømt mannen til 18 dagers betinget fengsel for de to forholdene. Det har telt i formildende retning for stjørdalingen at han har tilstått forholdene og at sakene har hatt lang liggetid hos politiet. Tingretten understreker også at mannen i retten har gitt uttrykk for anger og at han trekker lærdom fra denne saken. Dette er dog ikke noe som teller i formildende retning når dommen ble avsagt.

SN vippskampanje 1 mobil artikkel

Les forrige sak:
Vi traff på Reidun og Oddbjørn Mæhre, som er en av de bruksberettigede på Rangelåsen, og Bruc var også med på tur. Vi fikk en titt inn i hytta. Der er det 55 år siden vi var, da i forbindelse med utblinking til allmenningsdrift i 1963. Det er Skatval allmenning som er grunneier her.
På setertur i kjente trakter

Sagnet sier at det skal ha vært fastboende her i gammel tid

Close