11 °C Stjørdal, NO
20/05/2019

– Lytt til ungdommen!

|| VI MÅ BRY OSS OM UNGDOMMEN: Det er det klare budskapet politiets oppsummering av 2017. F.v. Tore Sparby, Svein Erik Gjølmesli, Arve Nordtvedt, Toril Sandvik, Arne Henrik Ulivin og Annar Sparby.||

– Vi har et spesielt fokus på forebyggende arbeid i 2018. De fleste ungdommer i dag er veldig skikkelige med sunne interesser. Samtidig er ungdommen utsatt for et betydelig press som kan være kime til utfordringer. Ungdom skal prestere, være skoleflink, hevde seg godt i idrett, se flott ut, bruke riktig mobil og ha nok «likes». Oppsummert blir dette ganske store krav til dagens ungdom. En del ungdommer opplever at de ikkje presterer i forhold til de kravene som stilles i ungdomskulturen i dag og kan derfor søke andre arenaer. Jeg har ikke noe forskningsmessig materiale som beviser hva jeg sier. Men det er mitt inntrykk at det i dag kan være større anstand mellom foreldre og barn som er særlig aktive på sosiale media. Her er det mye mobbing og mange ungdommer føler seg ikke verdsatt. Derfor har vi større fokus på å forebygge ungdomskriminalitet, sier Arne Henrik Ulvin som med bekymring presenterer noen tall.

– Værnesregionen opplever en økning i antall saker med gjerningspersoner helt ned i barneskolealder. Vi har en dårlig utvikling med vold og voldssaker. Større innsats har redusert antall mørkesaker. Stjørdal er vertskap for en barnevernsinstitusjon som står bak sin del av statistikken. Generelt er vi bekymret over stadig yngre gjerningsmenn. Gjengangere står bak 39 % av forholdene. Den mest aktive står alene bak 11 % av forholdene. De tre mest aktive kommer fra en ungdomsinstitusjon, understreker Ulvik og gjentar:

– Kanskje må foreldre bli mer engasjerte i ungdommen sin? Jeg tror det!

Dyrt ikke å betale

Toril Sandvik er leder for sivil avdeling ved Stjørdal lensmannskontor og poengterer:

– I fjor ble det utstedt 498 nødpass. Det er det laveste antallet siden 2009. Antall saker med forlik går med mens antall saker utlegg går opp. Det er god økonomi å betale sine utlegg i rett tid. Elles kan det bli veldig dyrt, sier hun.

Coop Storlien artikkelnivå

Tore Sparby har et eget ansvar for arbeidet på Trondheim lufthavn Værnes:

– Vi må forholde oss til meget restriktive regler og skriver ut nødpass kun i spesielle tilfeller. Det kan gjelde barnefamilier som er kommet i en vanskelig situasjon. Ellers ligger antall saker med bortvisning ganske stabilt (10 i 2017 mot 13 i 2016).

Frosta i en særstilling

Arve Nordtvedt leder driftsenhet midt som består av Fosen, Trondheim og Værnesregionen:

– Noen områder er mer bekymringsverdig som vold i nære relasjoner. Her har politiet lagt ned en ekstra innsats.

Annar Sparby:

– Vi har en økning i antall anmeldte saker på 8,61 % for hele Værnesregionen. Her legger vi merke til en betydelig nedgang på Frosta som åpenbart har lagt ned en veldig godt arbeid som gir resultater. I forbindelse med ungdata-undersøkelsen scorer Frosta veldig godt. Ungdommene opplever gode oppvekstforhold.

Rus og vold

Elles er det enkelte begivenheter som kan skape statistikk. Når 13.000 mennesker er samlet til Tydalsfestivalen, kan det gi oppdrag for politiet. Men jeg vil ellers skryte av Tydalsfestivalen som legger ned en solid innsats med profesjonelle vakter, sier Sparby.

Arve Nordtvedt:

– Mye vold i det offentlige rom er ellers knyttet til høy beruselse. Mange mennesker og stort konsum av alkohol gir større risiko for utøvelse av vold. Vi har fokus mot bakmenn når det gjelder narkotika.

Arne Henrik Ulvin:

– Politiet er opptatt av ungdommen. Men dette er en jobb som vi ikke klarer alene. Det er et samfunnsanliggende med en spesiell adresse til foreldrene!

Les forrige sak:
||
Iversen får ikke gå lagsprinten

Martin Johnsrud Sundby er tatt ut til å gå lagsprinten for […]

Close