14 °C Stjørdal, NO
07/07/2020

Må bytte ut det meste av grunnen under løpebanene

Oppgraderingen av Øverlands Minde blir 2,5 millioner dyrere enn tenkt

Friidrettsanlegget på Øverlands Minde skal gjennom en storstilt oppgradering før NM i 2022.

Rehabiliteringen av Øverlands Minde i forkant av friidretts-NM i 2022 var beregnet å koste Stjørdal kommune 5 millioner kroner. Nå viser nye rapporter at kommunen må beregne å betale 7,5 millioner for å gjøre anlegget godt nok for framtiden.

Årsaken til at prislappen nå kan bli 2,5 millioner dyrer er at en ny rapport på tilstanden konkluderer med at hele bærelaget under kunststoffdekket skiftes ut og at det legges isolasjon under hele banedekket.

– Med så mange usikkerhetsmomenter knyttet til dagens baneoppbygging, og med tanke på de forskjellige gravearbeider som må utføres i forbindelse med utvidelse til åtte løpebaner, mener vi at det er svært risikabelt å satse på en løsning der eksisterende banekonstruksjon skal inngå som en del av det nye banedekket. Det må være et mål at det nye banedekket skal oppfylle  kvalitetskravene i lang tid framover, skriver rådgivningsselskapet Rambøll i et notat om saken etter en grundig undersøkelse av Øverlands Minde.

Kommunestyret sa torsdag ja til å bevilge ytterligere 2,5 millioner kroner slik at den samlede prislappen for rehabilitering av Øverlands Minde blir på 10,5 millioner. Til dette prosjektet er det mulig å få tre millioner kroner i spillemidler, slik at kommunen må betale 7,5 millioner.

 

Les forrige sak:
PÅ FLYTTEFOT: De går for en god sak med kurs for ny adresse hos Frivilligsentralen i Stjørdal. Den nye basen blir på tidligere Stjørdal Samfunnshus. Siri Bones, Fida Afif og Jon Uthus ønsker alle hjertelig velkommen.
– Vi har skikkelig tro på disse lokalene

Frivilligsentralen flytter inn i Samfunnshuset

Close