1 °C Stjordal, NO
23/02/2020

Må fylle ut skjema for bostøtte

Saksbehandler Marianne Brandsæter hos Stjørdal kommune minner om at skjema utsendt til mottakere av bostøtte i kommunene må fylles ut og sendes riktig mottaker. Følgebrev og skjema « Samtykke til behandling av bostøtte» skal være utsendt de som berøres av ordningen.

 

Saksbehandler i Stjørdal kommune innen kommunal bostøtte, Marianne Brandsæter, sier alle bostøttesøkere nå må samtykke ved at alle i boligen over 18 år skriver under skjema «Samtykke til behandling av bostøtte» sendt ut til aktuelle mottakere. For Stjørdals del berører dette rundt 500 personer som mottar bostøtte.    
Husbanken kan ikke behandle en søknad for januar 2013, før alle over 18 år i en husstand har gitt samtykke til behandlingen av personopplysninger. Hvis søker eller andre voksne i en husstand ikke samtykker, vil søknaden deres for januar bli avvist. Det betyr at de ikke får bostøtte fra januar 2013. Det er derfor svært viktig at disse skjemaene blir utfylt og returnert til riktig mottaker, sier Marianne Brandsæter.   

Bakgrunn for kampanjen
Bakgrunnen for kampanjen er at det kommer en ny bostøtte-lov i 2013. Den sier at Husbanken må ha samtykke fra alle over 18 år i en husstand for å kunne behandle en bostøttesøknad. Når saksbehandler hver måned behandler søknader om bostøtte, innhentes en del opplysninger fra andre registre, blant annet fra Skatteetaten og NAV. Samtykke betyr at man er informert om hvilke registre opplysninger hentes fra, og berørte underskriver på at Husbanken kan innhente, lagre og bruke disse opplysningene.

Dagens søknadsskjema tilfredsstiller ikke kravet til informert samtykke. Vi må derfor innhente nytt samtykke fra alle som mottar bostøtte i dag, og som ønsker å fortsette å søke og motta bostøtte fra januar 2013,sier Brandsæter. Svarfrist på brev og skjema som er sutsendt er 5.desember.  

Viktig å fylle ut skjema
Hvorfor går dere ut med denne informasjonen nå Brandsæter?
Alle som har med mottakere av bostøtte å gjøre, skal aktivt informere om hva kampanjen dreier seg om, og konsekvensen av å ikke svare. Noen typiske tilfeller der vi trenger bistand til å få inn samtykke er i tilfellene:
Hvis de som allerede er mottakere ikke skjønner at de egentlig søker bostøtte hver måned, og tror kanskje at de ikke trenger å svare.
Noen opplever ikke at de får statlig bostøtte, da bostøtten blir utbetalt til kommunen som transport-støtte.
Om noen har problemer med å forstå det som står i følgebrevet eller i skjema og trenger leseveiledning, må de få slik hjelp.
Vi går ut med denne informasjonen fordi noen kanskje ikke åpner brev, og må bli gjort oppmerksom på at de må sende inn skjema.

 

 

 

 

Les forrige sak:
alt
Hommelvik stasjon under jorda?

  Med økt hastighet på bane og for å møte fremtidens […]

Close