4 °C Stjørdal, NO
27/10/2020

Må i fengsel etter råkjøring

Ble målt til 128 km/t i 70-sone på E14

Øst for Hegra sentrum, like ved skytterhuset i Hegra, sto politiet med lasermåling denne søndagsettermiddagen. (Foto: Utrykningspolitiet)

En mann i 50-årene må sone 14 dager i fengsel etter å ha kjørt altfor fort på E14 øst for Hegra sentrum en søndag tidligere i september. Mannen ble målt til 128 km/t i 70-sonen ved skytterhuset i Hegra.

– Sentralt ved straffutmålingen står størrelsen av fartsovertredelsen og omstendigheter ved kjøringen. En hastighet på 128 km/t i en 70-sone innebærer i seg selv en stor risiko i trafikken. Fartsovertredelsen skjedde på en vanlig vei med ett kjørefelt i hver retning, uten midtdeler. Kjøringen skjedde i forbindelse med forbikjøring på en oversiktlig langstrekning. I følge anmeldelsen var det moderat trafikk i begge retninger og ellers gode kjøreforhold. Det er ikke holdepunkter for at det oppsto konkrete faremomenter ved forbikjøringen ut over selve farten, heter det i dommen fra Sør-Trøndelag tingrett.

Påtalemyndigheten la ned påstand om at Trondheims-mannen skulle bli fratatt førerkortet for en periode på 16 måneder. Dette har tingretten valgt å redusere med fem måneder, slik at han blir førerkortløs i 11 måneder.

– Etter tapsforskriften § 2-2 siste ledd kan en ellers aktsom forbikjøring anses mildere, og det kan gis et fradrag i tapstiden på 20 – 30 prosent. Retten finner at denne bestemmelsen kommer til anvendelse ut fra siktedes forklaring og opplysningene i anmeldelsen. Videre har retten tatt noe hensyn til siktedes behov for førerkort ettersom han jobber nattestid uten kollektivtilbud på det tidspunktet han starter på jobb, er argumentasjonen som tingretten har brukt om dette.

I tillegg til mannen fra Trondheim ble en mann i 30-årene fra Stjørdal fratatt førerkortet i denne kontrollen. Sistnevnte ble målt til 112 km/t. I tillegg fikk ti førere forenklet forelegg under kontrollen. Den som hadde det travlest av disse ble målt til 104 km/t. Tre førere fikk forenklet forelegg for bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring.

Les forrige sak:
Sentrumsgate er stengt, og blir det lenge

Mandag formiddag ble Ole Vigs gate stengt langs Kimenparken

Close