14 °C Stjørdal, NO
10/07/2020

Har ikke penger til å sette anlegget i stand til sesongstart

Ber om et samlet lån på en million kroner fra kommunen og Bruget

Meråker Alpinsenter må låne en million kroner av sine eiere for å kunne klargjøre anlegget til sesongstart.

Kommende uke skal formannskapet i Meråker si ja eller nei til forespørselen om et aksjonærlån. En av forutsetningen rådmannen stiller for å gi et lån på 500.000 kroner er at den andre eieren, Meraker Brug, gjør det samme.

– Meråker Alpinsenter AS har i flere år slitt med lønnsomheten i driften. Det er ikke likviditet i selskapet til å gjøre det nødvendige for å få anlegget klart til sesongstart. I tillegg er det kommet krav om skifting av trekktau på et trekk som har en anslått kostnad på 320.000 kroner. Det foreligger likviditetsbudsjett som viser at selskapet ikke er i stand til å gjøre de nødvendige grep fram mot åpning uten tilførsel av likviditet. Det er ikke andre aktuelle plasser å hente likviditet enn hos eierne. Styret i selskapet jobber med tiltak for å bedre lønnsomheten på kort sikt, det vil si for kommende sesong, heter det i saksframlegget fra rådmann Ole Henrik Fjørstad.

Han viser til potensialet som ligger i anlegget som er tydeliggjort gjennom masterplanen som nylig er presentert.

– For at det skal være mulig å nå de langsiktige målene og kunne utnytte anleggets potensiale må vi sikre videre drift på kort sikt. Det er derfor naturlig at kommunen som
ansvarlig eier tilfører selskapet den nødvendige kapital for å klargjøre anlegget til kommende sesong, mener rådmannen.

Les forrige sak:
De koste seg med kake ute på sin 10-års markering. Gabriel, Yowhans, Maya, Vilde, styrer i barnehagen Åshild, Emil, Kasper, Armange og Marcus.
Feirer 10-årsdagen hele uka

Aglo barnehage Sentrum har runddag

Close