5 °C Stjørdal, NO
21/03/2019

Må overvåke billene

 

 

– Å la nedhogd tømmervirke ligge igjen over lengre tid, er ingen god idé. Tømmervelta blir et matfat og formeringssted for barkbillen. Granvirke hogd før 1. juli må fjernes fra skogen i løpet av juli, sier landbrukssjef Berit Bugten Østbyhaug til avisa. Høsten 2009 ble det flere steder langs Neadalsføret observert skog angrepet av granbarkbille. Granbarkbillen legger egg mellom ytterveden og barken på eldre grantrær. Den går hovedsakelig på skog som er svekket, i vindfellinger eller hogstkanter, samt i skog som er blitt for gammel og svekket på grunn av råteinnhold. Granbarkbillen bærer med seg sporer av en blåvedsopp som setter seg i treet. Grana kan tørke ut og dø. Er mengden av garnbarkbiller stor nok, vil etter hvert nabotrær bli angrepet og i ekstreme tilfeller kan den gå løs på frisk skog. For skogeieren blir det et økonomisk spørsmål.

Les forrige sak:
1600 mot terminal

    Jernbaneverkets utredning om ny godsterminal for Trondheimsregionen danner bakteppet. […]

Close