8 °C Stjørdal, NO
04/07/2020

Høyt og lavt uke 27
Spar-Hegra nett uke 27

Må redusere energikostnadene

Ordfører Johan Arnt Elverum ser frem mot storsatsingen Stjørdal Fjernvarme AS legger opp til ved Lillemoen. Her skal det investeres i størrelsen 100 millioner kroner i nytt flisfyrt anlegg.

 

 

Stjørdal kommunes mange offentlige bygg har stort potensial for energisparing. Kommende investeringer i fjernvarme basert på flis og pellets skal redde energibudsjettet.

Engasjementet rundt omlegging til mer energieffektive og fornybare løsninger, resulterer i at Stjørdal kommune nå opplever en sterk dreining fra høyverdig elektrisitet til andre energikilder. Kommunen har en mindre eierandel i Stjørdal Fjernvarme, der majoritetseier Bio Varme AS planlegger en storstilt utbygging av ny varmesentral samlokalisert med fjernvarme fra kommunens renseanlegg. Alternative energikilder tvinger seg frem, og det er en bevisst politisk satsing på trevirke som varmeressurs vi ser utvikle seg i fylkets største kommune. Skal kommunen spare energiutgifter, må fokuset på ENØK samtidig vektlegges i fylkets største kommune. Stjørdal kommune hadde i 2010 en økning på 4,9 millioner kroner i energiutgifter, og hadde den største økningen i energiutgifter blant Nord-Trøndelags kommuner i fjor. Kommunen hadde budsjettert med 15,7 millioner i utgifter knytta til energikostnader i 2010. Ordfører Johan Arnt Elverum vred bryteren opp i kommunens mange hus, og landet på 21,4 millioner i forbruk. Det var på posten “annen energi” at utgiftene løp raskere enn budsjettert fra 3,0 til 5,2 millioner kroner.

Vil redusere energikostnadene
Stjørdal kommune valgte i 2006 å selge ut fjernvarmeanlegget basert på SARA-varme til en ekstern aktør i energimarkedet. Valget falt på Bio Varme AS, et selskap blant annet under Eidsiva Energi, som nå i selskapet Stjørdal Fjernvarme AS (november 2007) planlegger å investere 100 millioner kroner i en flisfyrt varmesentral på Lillemoen. I dag ligger ca 3,5 kilometer fjernvarmenett i sentrum av kommunen.  Dagens anlegg er basert på varmepumper og en supplerende pelletskjele fra SARA renseanlegg. Anlegget leverer varme til Statoil, rådhuset, Torgkvartalet, Forsvaret, Ole Vig videregående skole, Halsen Barneskole og Halsen Skole, alders og sykehjem, kunstgressbanen og gågata. Den nye Stjørdalshallen og det nye kulturhuset skal også etter hver kobles til fjernvarmenettet i konsesjonsområdet sammen med Mindes Hus og Stokkan Ungdomsskole. 

Betydelig kapasitet, støtte fra Enova     
Den nye flisfyrte varmesentralen skal bygges på Lillemoen, der Stjørdal Fjernvarme AS har sikret seg tomt. En betydelig forbedret energieffekt vil herfra bidra til økt kapasitet på fjernvarmeanlegget, og gi høyere temperatur ved distribusjon ut til abonnentene. 50 000 kubikk tremasse forbruk estimeres brukt per år i anlegget ved Evja-Lillemoen.   Enova ga til sammen 19,8 millioner kroner i støtte til videreutvikling av fornybar fjernvarme i Stjørdal. Prosjektet kan i følge det statlige selskapet redusere det årlige oljeforbruket i kommunen med 3,4 millioner liter. Stjørdal Fjernvarme AS fikk denne støtten fra Enova på bakgrunn av at millionene skal gå til videre utbygging av fjernvarmenettet og etablering av to nye fliskjeler. Totalt skal investeringene kunne levere nærmere 29 millioner kWh fornybar varme i året fra flis.

Stjørdal kommune åpnet nylig sitt bioenergianlegg ved Skatval Skole. Her var mange av skolens elever tilstede da rektor Torill Gullvåg tok imot kommuneledelsen.

 

 

Bygget nytt pelletsanlegg i Skatval
Nylig var det offisiell åpning av det nye pelletsfyrte varmeanlegget på Skatval skole. Skolens elever var invitert til åpning da rektor Torill Gullvåg kunne ta imot ordfører og eiendomssjef i kommunen. Anlegget til en kostnad av 3,4 millioner kroner har vært i drift siden september i fjor. Energiprisen ved drift av anlegget ligger på rundt 50 øre kWh. Anlegget ved Skatval skole gir varmeenergi til skole, idrettshall, bosenter og legesenter i sentrum av Skatval. I følge ordfører Johan Arnt Elverum er dette anlegget også et ledd i en total kostnadsreduksjon innen energiutgifter i kommunal regi.

Les forrige sak:
Sten til Blink

Stjørdals-Blink Fotballs A-lag har fått en ny forsterkning. Remyras kaptein de […]

Close