11 °C Stjørdal, NO
25/06/2019

Må sikre etablering av rundkjøring før bensinstasjon-ja

Kommunen stiller krav til rekkefølgen av utbygging i området

Her har Circle-K planer om å bygge en bensinstasjon. Før den kommer må det være sikret at det blir en rundkjøring fra Havnegata og inn Wessels veg på Tangen. Her har Circle-K planer om å bygge en bensinstasjon. Før den kommer må det være sikret at det blir en rundkjøring fra Havnegata og inn Wessels veg på Tangen.

Selskapet Circle-K ønsker å bygge ny bensinstasjon ved Havnekrysset.

Komite plan i Stjørdal kommune skal onsdag behandle reguleringsplan for byggingen av bensinstasjon på Tangen næringsområde. Rådmannen legger fram planen med forslag om å vedta den slik den ble lagt ut til offentlig ettersyn for snart ett år siden, men stiller krav til rundkjøring.

Det aller mest omdiskuterte punktet i uttalelsene og kommentarene til planen er etableringen av en rundkjøring på Havnegata som sørger for adkomst til Wessels veg som også blir adkomsten til den planlagte bensinstasjonen. I rekkefølgekravet til etablering av ny bensinstasjon heter det seg at det skal være etablert ny rundkjøring før rammetillatelse gis. Utbygger ønsker at dette skal «formildes» på en slik måte at dette kravet knyttes til midlertidig brukstillatelse i stedet for rammetillatelse. I sin innstilling ønsker ikke rådmannen å gå med på dette, men er med på å endre formuleringen til at ny rundkjøring på Havnegata skal være sikret etablert før rammetillatelse kan gis.

Les forrige sak:
Firmaet Tverås Maskin og Transport er med og kjemper om å bygge gang- og sykkelveg langs E6. (Foto: tveraas.no)
Kjemper om å få bygge gang- og sykkelveg

Stjørdals-firma en av seks tilbydere

Close