9 °C Stjørdal, NO
11/07/2020

Målt til 126 km/t – mener selv han kjørte 105

Politiet hadde glemt å fylle ut rubrikk i loggen

(Illustrasjonsfoto: Utrykningspolitiet) (Illustrasjonsfoto: Utrykningspolitiet)

En mann fra Innherred i 20-årene samtykket ikke i førerkortbeslag og nektet å forklare seg til politiet etter å ha blitt målt til å ha kjørt 126 km/t under en fartskontroll på E6 på Skatval. Det var midt på dagen en lørdag i august at mannen ble målt til å ha kjørt i 126 km/t. Dette mener mannen ikke stemmer.

– Han lå i en kø som åpnet seg opp idet veien gikk over til to felt og fra 70 km/t til 80 km/t sone. Han fulgte på bilen som lå foran ham idet denne kjørte forbi en lastebil som lå i høyre felt. Tiltalte erkjente at han under forbikjøringen kjørte over fartsgrensen på stedet, men ikke så fort som 126 km/t. Han anslo hastigheten sin til rundt 105 km/t, heter det i en dom fra Inntrøndelag tingrett.

Politioverbetjenten som målte hastigheten mener også at mannen hadde holdt høyere hastighet etter at selve målingen ble gjennomført. Vedkommende skal nemlig ha observert at tiltalte akselererte etter målingen, og følgelig hadde en enda høyere hastighet. Øvrig trafikk gjorde det imidlertid umulig å få til en ny måling.

Under rettsforhandlingene har mannen anført at det foreligger brudd på politiets instruks for lasermåler ved at en rubrikk i politiet sitt skjema ikke er utfylt. Den manglende rubrukken dreier seg om en «E10-test». Ifølge tingretten skal denne gjennomføres før målingen starter for å verifisere at målesonen er refleksfri. Den gjennomføres ved at det foretas flere målinger mot punkter i  veibanen fra der operatøren står og frem til maksimal måleavstand. Avhengig av reflekser vil laserapparatet kunne vise ulike feilkoder.

Politioverbetjenten som gjennomførte laserkontroll bekreftet at testen var gjennomført, men at det var glemt å overføre opplysningene om dette fra skjemaet det ble kladdet på til den ferdige loggen.

– Retten mener likevel at feilen som er gjort må anses som en type feil som ikke får den konsekvens at måleresultatet forkastes, står det i dommen. Dermed ble Innherreds-mannen dømt til å ha kjørt i 126 km/t i 80-sonen i Svemarka på Skatval. For dette ble han dømt til betinget fengsel i 18 dager og en bot på 14000 kroner. I tilegg ble han fratatt førerretten for seks måneder.

Les forrige sak:
Videre i Idol med store stemmer og masse sjarm

Både Even (15) og Vilde (21) fikk gullbillett fra Idol-dommerne

Close