17 °C Stjørdal, NO
17/06/2019

Malvik innfører eiendomsskatt

| EIENDOMSSKATT: Et flertall i Malvik Kommunestyre har vedtatt å innføre eiendomsskatt fra og med neste år. Rådmann Kristian Rolstad (t.v) og ordfører Terje Granmo har vært bekymret for kommuneøkonomien over lang tid.|

Eiendomsskatten vil gi kommunen en inntekt på ca 15 millioner som kun kan brukes til investeringer, ikke til drift. Behovet for ytterligere kutt på 16 millioner blir det opp til medlemmene i ulike utvalg og vedta. Eiendomsskatten er for 2014 foreslått på 2 promille, med en økning til 3 promille i planperioden.  I debatten om budsjettet foreslo, AP, SV og Knut Sjøvold (SP) at de ytterligere krav om innsparing skulle vedtas av de ulike utvalg. Dette betyr at utvalgene for Helse og velferd, Oppvekst og kultur, Formannskap, Aresam og flere må kutte tilsvarende det rådmannen har foreslått i sitt budsjettforslag. Til sammen litt i overkant av 16 millioner. Disse kuttene må være vedtatt innen 15.januar. Alle møter i utvalgene er åpne for publikum, men overføres ikke på web-tv, og behandlingen i utvalgene skal være ferdige innen 15.januar neste år. 

Les forrige sak:
|
Arbeiderpartiet vil innføre eiendomsskatt i Malvik

Gruppeleder Randi Eikevik gikk i dagens møte på talerstolen og fremmet […]

Close