12 °C Stjørdal, NO
25/06/2019

Mange viltpåkjørsler – oppfordrer til aktsomhet

– Et møte mellom bil og hjortedyr kan få alvorlige konsekvenser også for folk i kjøretøyet

Mange tragiske utfall blir resultatet blant hjortevilt ved påkjørsel. Einar Edgar Bakken i ettersøksringen oppfordrer til redusert fart ved viltoverganger. Hunden Tanja er ekspert på søk etter rådyr. Mange tragiske utfall blir resultatet blant hjortevilt ved påkjørsel. Einar Edgar Bakken i ettersøksringen oppfordrer til redusert fart ved viltoverganger. Hunden Tanja er ekspert på søk etter rådyr.

Søndag kveld og natt til mandag har det vært mange viltpåkjørsler i Trøndelag. I følge politiet er det ikke meldt om personskader, men lokale viltpatruljer har vært involvert i mange søk etter skadde dyr. Nå oppfordrer ettersøksringen til stor aktsomhet.

Hvert år skades og drepes opp mot tusen hjortedyr i gamle Nord-Trøndelag fylke. I månedene januar og februar skjer påkjørsler hyppig. Det er toget og bilen som i størst utstrekning dreper hjortevilt utenom ordinær jakt.

Ettersøksringen i Stjørdal kommune har svært travle dager for tiden med ettersøk og forsvarlig håndtering av skadet eller drept hjortevilt. Det er i størst grad langs veiene og langs togskinnene at påkjørsel skjer i denne tiden av året. Einar Edgar Bakken er en av flere i ettersøksringen som nå vil advare bilister. Han vil løfte fokus mot hjortevilt som krysser vei og bane.

– Disse dyrene kjenner ingen grenser, leser ingen skilter og beveger seg i terrenget uavhengig av veier og bane. Tragediene er mange, med lidelser og skader både på dyr og materiell. Et møte mellom bil og hjortedyr kan få alvorlige konsekvenser også for folk i kjøretøyet, sier Einar Edgar Bakken.

I henhold til Viltloven med forskrifter har kommunen ansvar for ivaretakelse av hjortevilt og storvilt. Den har også ansvar for oppfølging av såkalt fallvilt, hjortedyr skadet eller drept i trafikken. Det innebærer utrykning for ettersøk eller avliving når det mottas melding om dyr skadd i forbindelse med påkjørsler i trafikken. Bane Nor har ansvar for forebygging og håndtering av vilt langs skinnegang, det skjer i samarbeid med ettersøksringen lokalt.

Endring i lovverket har medført nye krav om tilgang til godkjent ettersøkshund, fra forskriftens § 23: «Under jakt på elg, hjort og rådyr, skal alle jaktlag og personer som jakter alene ha tilgang til godkjent ettersøkshund. Fører og hund skal ha bestått godkjenningsprøve for ettersøksekvipasjer i henhold til instruks for prøving og godkjenning av ettersøksekvipasjer». For ettersøksringen er det obligatorisk med bruk av sporhund. Einar E. Bakken har tre voksne hunder av typen Jämthund for ettersøk av elg på snødekt mark. På søk etter rådyr benytter han en blanding av dachs og biegel. Hunden Tanja er med på søk etter skadde eller drepte rådyr.

Coop Storlien artikkelnivå

– Vi er helt avhengige av å benytte hunder i søkene. De har en fantastisk luktesans og er trenet på sporing og drev, sier Bakken som på gårdsplassen i Vassbygda denne dagen har ivaretatt etter innhenting tre døde rådyr og to elger. Påkjørsler skjer regelmessig disse tidene av året. Kommunen har derfor inngått skriftlige arbeidsavtaler/kontrakter mellom kommunen som arbeidsgiver og ettersøksjegerne som arbeidstakere. Dette for å sikre fortsatt tilgang til godkjent fagkompetanse innenfor ansvarsområdet offentlig ettersøk.

Fallvilt med intakt skadefritt kjøtt kan bli benyttet til matformål, og dyr som kan benyttes leveres Dullum slakteri for bearbeiding. Øvrig biomasse kaseres. Per Olav Elverum er leder i ettersøksringen i kommunen. De får oftest telefon fra politiet om påkjørt vilt. Skadevolder eller den som kjører på vilt er pålagt å varsle fra om hendelser. Telefon 02800 er direktenummer for varsling av påkjørt vilt. Annar Sætnan i ettersøksringen fører statistikk over antall skadet eller drept vilt. Eksempelvis ble det året 2017 drept 368 elger, 524 rådyr og 10 hjort i Nord-Trøndelag. Totalt 902 drepte dyr langs bane eller langs veiene. Bak tapstallene ligger store tragedier og lidelser, store utgifter for skadede biler og kjøretøy og stor tidsbruk med kostnader for ettersøk.

 

Les forrige sak:
John Valstad (t.v.) ble toppscorer i Magnar Lundemos minnecup, men han og Bjørn Arild Enget (t.h.) og resten av Fram-laget måtte se seg slått av Levangerstudentene i den avgjørende kampen og dermed ble det andreplass.
Måtte gi tapt i finalen

Fram nummer to og Tangmoens juniorer nummer tre i minnecupen

Close