11 °C Stjørdal, NO
27/06/2019

Mannen tror han er sjefen

 

Er det virkelig slik at mannen har siste ord i boligkjøpet mens kona heller tar seg av interiøret? Eller har likestillingen kommet så langt at det ikke er noen forskjell mellom kjønnene under livets største investering?

Ifølge forskning utfører kvinner små hverdagskjøp, mens menn foretar store og sjeldne innkjøp som boliger. Norstat har utført en undersøkelse på vegne av Mesterhus for å finne ut hvilket kjønn som har størst innflytelse på boligkjøpet. Det kommer tydelig frem at mannen og kvinnen har vidt forskjellige oppfatninger av hvem som er sjefen.

3 av 10 menn som har kjøpt bolig sammen med en partner mener at de hadde større innflytelse på den endelige kjøpsbeslutningen enn partneren. Bare 15 prosent av kvinnene sier seg enig i at mannen hadde størst innflytelse. Det betyr at det er dobbelt så mange menn enn kvinner som mener at mannen er sjefen.

 

Coop Storlien artikkelnivå

Alle vet når kvinnen bestemmer
Hele 6 av 10 kvinner mener at begge kjønn hadde like stor innflytelse under det siste budet i budrunden. 45 prosent av mennene er av samme oppfatning.

– Det er fascinerende å se hvor stor forskjell det er på hvordan kvinner og menn oppfatter maktforholdet seg imellom når de skal kjøpe bolig. Kanskje mannen ikke er like mye sjef som han selv innbiller seg? Eller kanskje kvinnen liker å tro at begge parter er enige, og ikke innser at mannen faktisk har siste ordet, sier Raymond Myrland, kjedeleder i Mesterhus.

Uenigheten mellom kjønnene har ett hederlig unntak. Hvis kvinnen har hatt størst innflytelse på kjøpsavgjørelsen, er dette klinkende klart for både kvinnen og mannen. Rundt en fjerdedel av begge kjønn innser at kvinnen var sjefen under boligkjøpet.

 

Begge kjønn tror de er mesterhjernen
Mesterhus undersøkte også om det er slik at kona bestemmer hvilke visninger som er aktuelle, imens mannen bare tropper opp på avtalt tid og sted.

Undersøkelsen indikerer at begge kjønn er like aktive i boligjakten. Det er imidlertid helt tydelig at kvinnen har saumfart Finn.no på Venus imens mannen har lest boligannonser på Mars.

Halvparten av mennene mener nemlig at de fant boligen som de endte opp med å kjøpe før partneren. Nesten like mange kvinner, 44 prosent, mener at de fant drømmeboligen først. Bare en fjerdedel av begge kjønn mener at partneren fant boligen først.

– Det er fascinerende at kvinner og menn kan ha et så vidt forskjellig virkelighetsbilde, sier Myrland.

Før undersøkelsen forventet Myrland at kvinnene tok initiativet til å kjøpe bolig, mens mannfolka ofte hadde det siste ordet i kjøpsprosessen.

– Det er ikke lett å si om vi har tatt feil eller ikke. Det spørs om vi skal tro på kvinnens eller mannens versjon av virkeligheten. Det er tydelig at vi som boligbyggere må ta hensyn til at både kvinner og menn er aktive i boligjakten. Her har kvinner og menn vidt forskjellige syn på temaer som det bør være mulig å enes om. Det virker som at de klassiske kommunikasjonsproblemene mellom kjønnene fortsatt lever i beste velgående. Det vil nok likestillingen aldri ta rotta på, sier Myrland.

 

Flere funn fra undersøkelsen:

  • Menn har mindre og mindre innflytelse på boligkjøpet med alderen. 41 prosent menn under 30 år mener de var sjefen, mot bare 24 prosent blant menn over 50 år. Kvinner mener imidlertid at maktforholdet ikke endrer seg betydelig med alderen.
  • Menn har mer og mer innflytelse på kjøpsprosessen jo lengre ut på landet de bor. 4 av 10 menn fra landsbygda mener de var sjefen under boligkjøpet, mot 2 av 10 Oslo-menn. Kvinnene er enige – 3 av 10 kvinner fra landsbygda mener at mannen var sjefen, mot 1 av 10 Oslo-kvinner.
  • Unge par er minst enige i hvem som fant boligen først. 6 av 10 av både menn og kvinner under 30 år mener de fant boligen før partneren, mot 4 av 10 blant kvinner og menn over 50 år.
  • Menn blir stadig mindre interessert i boligjakten med alderen. 58 prosent av menn under 30 mener at de fant boligen først, mens 46 prosent av menn over 50 er av samme oppfatning.
  • Ifølge mannen er det kvinnen som i større grad overtar boligjakten mellom 30- og 50-årsalderen.  
  • Sørlandske kvinner er de mest inkluderende boligkjøperne. Hele 8 av 10 mener at begge partene hadde like stor innflytelse på boligkjøpet. Bare 37 prosent av sørlandske menn er av samme oppfatning, som er lavest i landet. Nordnorske menn topper statistikken, der 6 av 10 menn mener begge kjønn hadde like stor innflytelse.
  • Nord-Norge og Oslo er de områdene i Norge der kvinner mener de har størst innflytelse på boligkjøpet (35 prosent). De samme områdene, inkludert Midt-Norge, har færrest menn som mener de er sjefen under boligkjøpet (25 prosent).
  • Vestlandet, Østlandet og Sørlandet er områdene der mannen selv mener han er sjefen under boligkjøpet (rundt 35 prosent). 2 av 10 av kvinnene som bor i Midt-Norge mener mannen er sjefen under boligkjøpet, som er den høyeste andelen i Norge. Bare 9 prosent sørlandske kvinner mener mannen var sjefen.

 

Les forrige sak:
Nordmenn tar miljøferie

  - Det er bra at landets feriekommuner både til fjells […]

Close