17 °C Stjørdal, NO
17/06/2019

Matvalget 2013

 

Av Marit Arnstad, samferdselsminister og 1. kandidat for Sp i Nord-Trøndelag

 

Nylig gikk 1500 mennesker i Oslo i protesttog mot genmodifisert mat. Protesten var særlig rettet mot amerikanske Monsanto som er verdensledende innen genmodifisering av planter. Konsernet tar patent på frøsorter og fører rettsaker mot bønder som ikke følger konsernets regler om bruk av såkorn. Bønder må signere kontrakter som sikrer at de ikke sparer såkorn fra en avling til neste. Slik sikrer konsernet seg full kontroll over både bønder og forbrukere.

 

Coop Storlien artikkelnivå

Trygg mat er ingen selvfølge i framtiden. For oss i grensefylket Nord-Trøndelag er det ikke hyggelig å lese at det er funnet salmonellabakterier i svensk kjøttdeig solgt langs grensen. Denne nyheten bør være et varsku til alle som ønsker et mer industrialisert landbruk.

 

Det enkle faktum er at dersom målet er trygg mat, ja da er det klokt å satse mer på norsk landbruk. For det første må vi opprettholde et solid tollvern som gir norske produkter et forsprang. Kostnadsnivået i Norge ligger som kjent langt over våre handelspartnere i EU. Det er også svært korttenkt av Høyre-politikere å reise til Brussel og love redusert tollvern. Det er ikke å ivareta helt legitime norske interesser og det stimulerer ikke til økt matproduksjon i Norge.

 

For det andre må samfunnet bidra til økt norsk matproduksjon. Pris og kvalitet henger nøye sammen. Det er i og for seg realt å mene at det koster for mye å opprettholde norsk landbruk. Det er derimot ikke realt å gi inntrykk av at mye av landbrukspolitikken kan avvikles og at alt likevel vil bli som før. Det er det H og Frp gjør når de i fjor foreslo å kutte henholdsvis 1.5 og 6 mrd. i landbruksoverføringer. Når noen mener vi bruker for mye på landbruket, er det også grunn til å spørre hvilken del av produksjon som skal endres? Skal vi ha et større og mer industrialisert landbruk eller skal vi kutte i utgiftene til kvalitetskontroll og smittebekjempelse? Jeg tror ikke folk ønsker noen av delene.

 

For det tredje må vi ta bedre vare på den matjorden vi har. Når bare 3% av Norges areal er dyrket jord, da må vi bygge ned mindre og dyrke mer jord. I så måte er denne regionen og Nord-Trøndelag et eksempel til etterfølgelse. Arealet til matproduksjon har økt. Det er bra.

 

Verden får stadig flere innbyggere. FN organet FAO har beregnet at i år 2050 må vi produsere 60% mer mat enn i dag. I Norge blir vi 20% flere innbyggere de neste 20 årene.

Norsk landbruk skal tilby forbrukerne trygg og sunn mat. Norsk plante og dyrehelse er god. Den må forsvares og videreutvikles. Vår produksjon av mat må økes. Det krever at vi satser på de som produserer og foredler mat i Norge. Støtten til landbruket kan ikke ofres i et spill hverken om hvordan løfter om skattelette skal innfris eller i et ønske om å tekkes EU-politikere mest mulig.

Les forrige sak:
Foto: Per Olaisen
Branntilløp i Mindes hus

  Brannfolkene kunne konstatere at branntilløpet var i kjelleren. Det viste […]

Close