1 °C Stjørdal, NO
27/11/2020

MDG-Reinås vil stanse firefelts motorveier

– Trønderne blir tvunget til å stå å vente på perrongen, mens klima- og miljøfiendtlig motorvei får full fart

Tommy Reinås ønsker at fylkeskommunen trekker sine garantier til nye E6-prosjekt i Trøndelag. (Arkivfoto)

Stjørdalingen Tommy Reinås, som er gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne i Trøndelag, vil at fylkeskommunen skal trekke alle fylkeskommunale garantier til utbygging av nye E6-prosjekt. Dersom hans forslag får gjennomslag får det også konsekvenser for E6 mellom Trondheim og Åsen.

Reinås fremmer en interpellasjon til fylkestinget i slutten av måneden der han viser til en innstilling som fylkesrådet i Viken har gjort om at den fylkeskommunale garantien for E18-utbygging skal trekkes.

– Trøndelag fylkeskommune har tidligere gitt garanti slik at E6 kan lånefinansieres. Nå bør Trøndelag følge Viken, mener Tommy Reinås.

Bakgrunnen for Reinås sitt utspill er at Norge nylig har økt sine ambisjoner for klimamål til minst 50 % kutt innen 2030.

– Trøndelag fylkeskommune skal være klimanøytralt innen 2030. FNs naturpanel sier at menneskene truer eksistensen til en million arter. I Norge er 2000 arter utrydningstruet. Arealendringer er den største årsaken til tap av artsmangfold, og Trøndelag er ikke et unntak. Derfor foreslår MDG at fylkeskommunen bør trekke alle fylkeskommunale garantien for lånefinansieringen til E6-prosjekter som ikke er igangsatt. Nye E6-prosjekter skal heller ikke få fylkeskommunal lånegaranti, mener Reinås.

Nå ønsker MDG-toppen at det satses på kollektivtrafikk.

– Etter at E6 sør for Tiller ble ferdigstilt har biltrafikken inn til Trondheim økt kraftig. Resultatet vil bli mer utslipp, kø og støy, og at andre viktige samferdselsprosjekt settes på vent eller knapt har framdrift. Regjeringen har valgt å prioritere motorvei foran jernbane og tog. Trønderne blir tvunget til å stå å vente på perrongen, mens klima- og miljøfiendtlig motorvei får full fart. Dette er stikk i strid med den vedtatte samferdselsstrategien til Trøndelag, påpeker Tommy Reinås.

Nå vil han ha med seg fylkestinget til å vedta at fylkeskommunen trekker alle fylkeskommunale garantier for lånefinansiering til E6-prosjekter som ikke er igangsatt, og at nye E6-prosjekter ikke skal få fylkeskommunal lånegaranti. I stedet ønsker Reinås at fylkets øverste organ skal vedta at det skal gjøres trafikksikkerhetstiltak på E6, men at dette ikke skal gi kapasitetsøkning på motorvei.

Les forrige sak:
Gleder seg til spektakulær skiopplevelse

Nå krysser arrangørene fingrene for torsdagsværet

Close