2 °C Stjordal, NO
23/02/2020

Med hjerte for båtlivet

|| – Det er et stort skritt framover for Stjørdal Båtforening at vi utvidere havna i samarbeid med Hegra Sparebank og Brødrene Bjerkli, sier Tor Børseth som har arbeidet med havneutvidelsen i mange år.||

Da var det ikke plasser å få i båthavna. Det var lang venteliste. For å være sikker på å ha en plass å legge båten dro vi utover i fjorden. Vi fant en plass helt ytterst i Trondheimsfjorden i Selva. Styret engasjerte meg for å arbeide med utbygging av småbåthavna for å gi flere båteiere et alternativ i Stjørdal. Det hadde vært et skrikende behov i mange år.

På årsmøtet i 2007 ble jeg valgt inn i styret og mer engasjert i arbeidet med å skape et bedre tilbud. Jeg husker at vi raskt tok kontakt med Stjørdal kommune for å starte planprosessen. Da ble det med en gang klart at vi måtte få profesjonell hjelp i dette arbeidet. Vi engasjerte Arkideco.  

Større småbåthavn

Året etter på årsmøtet i 2008 ble jeg valgt som nestleder i Stjørdal Båtforening. Siden den gang har jeg hatt dette vervet med utbygging av småbåthavna som hovedoppgave. Det har vært en tålmodighetsprøve med bratt læringskurve. Derfor er det ekstra artig å komme fram til mål.

Det er et krevende arbeid å utvide ei båthavn. Aktørene må forholde seg til et komplisert regelverk; noe som krever stor kompetanse. I en slik prosess kan det noen ganger være vanskelig å se vegen videre. Samtidig er betydelige kostnader involvert. Stjørdal Båtforening har kostet utarbeidelsen av en reguleringsplan for hele området.

I ettertid er det Stjørdal kommune som har eierskap til planen, men båtforeningen betalte arbeidet. Stjørdal Båtforening søkte Stjørdal kommune og fikk støtte på 400.000 kroner for å lage planen. Det var et godt bidrag. Den totale sluttsummen for hele jobben kom seg på nærmere 2 millioner kroner.

Flere etapper

Stjørdal Båtforening har valgt å dele opp utbyggingen i flere etapper. Del 1 var den vestre moloen som ble bygd våren 2013. Dette er en molo som er utformet for allmenheten med gangveg utover. Moloen er bygd i pakt med tilgjengelighetsloven. Her kan du ta turen utover med rullestol, barnevogn eller gåstol.

Med del 1 fikk vi mange flere båtplasser. Foreninga budsjetterte med salg av 50 plasser for å finansiere lån til denne nye moloen. Det var kjempestor pågang; så stor at vi måtte etterbestille flere brygger. Vi kjøpte brygger for 3,5 millioner kroner. Totalt ble det skapt 120 nye båtplasser i 2013.

Og nå er arbeidet med del 2 kommet i gang. Vi fikk klarsignal for byggingen tirsdag 21. januar. Det ble feiret med lukket valnøtt på styremøtet i båtforeninga samme kveld. Det har vært en fantastisk oppslutning fra medlemmene i arbeidet. Nå kan vi glede oss over resultatet og se optimistisk framover.

Ekstra inntekter

Den store pågangen til nye båtplasser ga ekstra inntekter og gjorde det økonomisk mulig å fortsette arbeidet med nytt byggetrinn 2 så raskt som mulig. Særlig i forhold til sikkerhet er det gunstig med del 2. Kostnadsrammen for begge moloene er 7,9 millioner kroner. Arbeidet skjer i samarbeid med Hegra Sparebank. Entrepenøren er Brødrene Bjerkli.

Med denne nyeste moloen har Stjørdal Båtforening fått ei moderne havn som er bygd for framtida. Nå har vi muligheter for ytterligere utvidelse av bryggeanlegget for mange år framover. Dermed kan vi ta imot nye medlemmer som ønsker båtplass.

Målet vårt er å ha Midt-Norges billigste båtplasser. Derfor har arbeidet foregått innenfor strenge økonomiske rammer uten utskeielser av noe slag. Et omfattende dugnadsarbeid fra medlemmene har gjort dette arbeidet mulig. Derfor er det hyggelig for hele båtmiljøet å kunne glede seg over det gode resultatet.

Rikere miljø

Ei større havn med flere medlemmer gir et utvidet miljø som åpner nye muligheter. Stjørdalingene er godt vant med serveringstilbud ved sjøkanten. Vi ser for oss muligheten for et slikt tilbud i tilknytning til småbåthavna som ligger så lunt og koselig plassert.

Reguleringsplanen tar også høyde for servicetilbud til bobiler. Her kan de både tømme toalett og overnatte. Mange turister passerer gjennomfartsåren Stjørdal med kurs for Lofoten og Nordkapp. Her er det behov for et godt tilbud til alle som bruker bobiler. Det er i Stjørdals interesse at turistene stanser her på sin ferd. I tillegg til trafikken nord-sør har Stjørdal også betydelig trafikk til og fra Sverige. Derfor har Stjørdal i så mange år også vært kalt «knutepunkt»,

Stjørdal Båtforening disponerer et stort område på land. Om vinteren brukes det til båtopplag. Sommers tid er det bilparkering. Men kapasiteten tillater også servicetilbud for bobiler med overnatting om sommeren. Dette tilbudet ønsker vi å utvikle. Det vil være et byggetrinn 3 i neste omgang.

Ledige plasser

– Hvordan er det med ledige plasser i småbåthavna i Stjørdal i dag?

– Ja, vi har noen ledige plasser til salgs før kommende båtsesong, sier Tor Børseth som gleder seg til lysere dager og liv på sjøen.

Les forrige sak:
||
Bredbånd i grendene

- Det er bevilget kommunalt og offentlig tilskudd til utbygging av […]

Close