2 °C Stjørdal, NO
18/02/2019

Med stil til Sydpolen

Roald Amundsen sin polare- og ekspedisjonshistorie er rik og spennende. Det samme gjelder for Fridthjof Nansen som i hovedsak er kjent fra nord-vest passasjen og arktiske ekspedisjoner. Kan noen elever fra denne regionen bli vinnere i stilkonkurransen om de to polarheltene?


Nansen-Amundsen-året 2011 lokker med tur til Sydpolen sammen med statsminister Jens Stoltenberg, men for å vinne en eller flere turer må studentene skrive en god stil om de to norske polarheltene. Det markeres i år at det er 100 år siden Roald Amundsen – ekspedisjonen var den første som nådde sydpolpunktet. Det er også 150 år siden Fridtjof Nansen ble født.

 

Må levere stil om polarheltene

Elever ved landets videregående skoler kan frem til i dag delta i stilkonkurransen, og om stilen vinner frem i konkurranse med mange andre kan det vanke en uforglemmelig tur til Antarktis. Andre og tredjepremie er heller ikke å forakte, da destinasjonene her er Svalbard og Liberia. Det er allerede klart fra arrangøren Nansen- Amundsen-året at eleven som vinner førstepremien får være med sammen med sin lærer og statsministeren. Det settes også opp en jubileumsekspedisjon som vinneren får møte i Antarktis. Stilkonkurransen skal være med å løfte arven etter Nansen og Amundsen og bidra til å sette lys på en viktig del av polarhistorien. Morten Ruud i justisdepartementet leder den nasjonale styringsgruppa for Nansen-Amundsen-året. Han og styringsgruppa ønsker å vite mer om hva ungdom vet og tenker om Fridtjof Nansen og Roald Amundsen og hva som er den viktigste arven etter dem.

 

Vil vekke nysgjerrighet

–  Med denne polare-konkurransen vil vi vekke nysgjerrighet, og motivere skoleelever til å viderebringe arven etter Nansen og Amundsen, sier Morten Ruud blant arrangørene. Andre og tredje premie er reiser til henholdsvis Liberia og Svalbard.

 

1. premie: Eleven som vinner første premie i stilkonkurransen får reise med fly til Sørpolen sammen med en lærer fra skolen sin eller en annen voksen person. På Sørpolen vil de møte flere av de norske ekspedisjonene til Sørpolen med bl.a. Vegard Ulvang. Vinneren vil også få møte statsminister Jens Stoltenberg på Sørpolen. Avreise fra Norge ca. 7.12 og hjemreise ca. 18.12.

 

2. premie: Opplev arbeidet til Flyktninghjelpen og FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) på nært hold i Liberia!

Her vil elevene se hvordan en flyktningleir ser ut, og de vil bli med å jobbe frivillig noen dager sammen med Flyktninghjelpens medarbeidere. Vinneren får ta med seg en person.

 

3. premie: Tur til Svalbard!

Vinneren får ta med seg tre personer slik at det i alt blir fire personer som får reise til Svalbard.

 

I vurderingen av oppgavene vil følgende bli vektlagt:

  • Nye ideer som du eller andre kan gjennomføre for å bringe arven videre
  • Aktualisering av arven etter Nansen og Amundsen for samfunnet i dag
  • Bruk av kilder
  • Språklige og litterære kvaliteter

 Formelle krav

  • På forsiden skal det stå navn på skolen og klassetrinn. I tillegg skal det stå fullt navn, e-postadresse og telefonnummer.
  • Filnavnet på stilen merkes med elevens navn og ”NA2011”
  • I toppteksten skal det stå fullt navn på elev.
  • Lengden på stilen skal være 900- 1200 ordskrifttype Times New Roman 12 pkt., linjeavstand 1,5

Utvelgelse av vinnerstilene

En jury vil velge ut de tre beste stilene innen 30. september. Vinnerne får utdelt sine premier på den store nasjonale markeringen for Nansen i Oslo 10. oktober, hvor både Kongen og statsministeren vil delta. Skolekonkurransen støttes av Sparebank 1 Nord-Norge og Troms Kraft AS.  


Les forrige sak:
Karsten Selseth Landrø fra NMF, dirigent ved Hegra skolekorps, Magnus Teigseth Morken samt Janne Venæs og Laila Moe fra sistnevnte korps.
Med i spesialprosjekt

  Prosjektet ”Korps og Kulturskole i SFO og grunnskolen – samhandling, […]

Close