14 °C Stjørdal, NO
22/05/2019

Media «fråtser» i Utøya-tragedier

 


Vi bet oss merke til at våre nasjonale aviser på et tidlig tidspunkt hengte ut både enkeltpersoner og firma som “tjente” penger på tragedien! Ett eksempel er den private blomsterforretningen som ble hengt ut for at han ikke ga en andel av blomstersalget til Utøya-ofrene. Ideen fikk sikkert avisa/journalisten når en blomsterkjede i sin “hunger” etter PR gikk ut og fortalte at de ga en andel av salget, en periode, til Utøya-ofrene. Da fant de “kreative” journalistene en privat blomsterforretning som ikke hadde planer om å gi bort noe av sin fortjeneste. Dette ble slått opp, hvor eieren bedyret at han var avhengig av hver eneste krone han tjente på sitt blomstersalg. Det var hans eneste levebrød! Oppslaget førte til at handelen bråstoppet i denne forretningen og “medias makt” hadde skapt rettferdighet…..?  –Tenk, å tjene på andres død og elendighet…

 

Vi skal ikke ta opp blomsterhandlerens moral, men det er svært, svært på sin plass å stille et STORT spørsmålstegn ved medias “fråtsing” rundt denne tragedien! VG, Dagbladet og TV2 i spissen for en hærskare medier som har tjent svært store penger på gjentagende Utøya-oppslag!

Coop Storlien artikkelnivå

 

Det er det ingen som har “slått opp” stort og stilt spørsmålstegn ved. Hvor mye skal mediene gi til ofrene? Det har ikke kommet frem noen steder! Rart, ettersom disse stort sett er flinke til å fremme seg selv og sin suverenitet samme hva det gjelder….. –de har jo flere lesere enn det finnes her på jord også, -hvis vi skal overdrive “litt”!

 

Som “vanlig” har disse medier en slags egenutviklet rett til å ta kontakt med ofre og pårørende omtrent mens disse er “blødende”! Dette er i forbindelse med 22. juli brakt opp i nye store høyder. Det er ikke tvil om at det tas telefoner, oppsøkes på hjemsted osv osv. direkte ut til de personene som i størst grad trenger å skjermes etter slike hendelser.

 

Har disse mediene kontakt med psykologer, helsepersonell og andre fagkyndige som forteller dem at dette er greit? Eller er det som mange tror en ytterligere belastning for disse ofrene at det i tiden etterpå blir et kraftig mediepress? Og, de påfølgende oppslagene med bilder av pårørende og direkte berørte ofre! Hva gjør dette med disse menneskene i ettertid! Vet mediene det?

 

Gjerningsmannen

Gjerningsmannen har direkte og indirekte gitt uttrykk for at han ønsket oppmerksomhet og masse medieoppslag. Dette ble også bekreftet som en av grunnene til at gjerningene ble utført. Han hadde på forhånd fått tatt bilder av seg som han visste ville bli brukt i mediene. Han krevde å få stille i en bestemt klesdrakt når han skulle føres til avhør. Media har med glans etterkommet disse “syke” ønskene/planene til denne mannen. Hver dag, i fire uker etter tragedien!! Når ofrene i ettertid skal tenke igjennom denne tiden, så vil de måtte leve med at nasjonale media har “hjulpet” denne mannen til å få ett av sine ønsker etter tragedien oppfylt!

 

Avslutningsvis ønskes de nasjonale medier lykke til videre!

SELV-ransakelse blir det sikkert etter alt medieoppstyret, -med ett på forhånd gitt utfall!

 

Penger skal fortsatt tjenes, -koste hva det koste vil!

Les forrige sak:
Vi blir stadig flere

    De nyeste offisielle tallene fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser […]

Close