22 °C Stjørdal, NO
21/05/2019

Meld fra om viltreir

Grevling ble først dokumentert som eggrøver etter tre år med kameraovervåking i Trøndelag. Foto: jaktistjordal.no

 

HINT(Høgskolen i N-T) viderefører sitt prosjekt ”Overvåking av hønsefuglreir i Nord-Trøndelag” og ber om tips om du kommer over reir fra lirype, fjellrype, orrfugl, storfugl eller jerpe, sier Ivar Rimul. 

 

Dette er år 4 i et samarbeidsprosjekt mellom HINT og Hihm(Høgskolen i Hedmark”. De foregående 3 feltsesongene har HINT fått tips om 144 reirlokaliteter og mye data har kommet ut av prosjektet, sier Rimul.

 

Coop Storlien artikkelnivå

Jaktistjordal ønsker å bidra til dette prosjektet og oppfordrer til å gjøre dette kjent og melde fra så fort som mulig om dere kommer over reir. Sist sesong ble det satt kamera på 5 reir og alle reir hadde suksessfull klekking. Det blir spennende å se hva vi får melding om i år og hvordan det går med disse. Vi håper selvfølgelig at de høye fellingstallene sist sesong vil ha positiv effekt på hønsefuglbestandene.

Reirfunn meldes til Ivar Rimul tif: 90081530 eller Lasse Kolås tlf: 95704321

 

Funn av reir i Stjørdal bes meldt til:

  • Ivar Rimul tlf. 90081530 eller Lasse Kolås tlf. 95704321
  • Ved spørsmål knyttet til prosjektet: Kontakt Bjørn R. Hagen (HiNT) på mob. 93284425 el. e-post. bjørn.r.hagen@hint.no

 

I 2012 var måren den viktigste predatoren, den sto for 7 av 11 dokumenterte røvinger innen for studieområdet i Nord-Trøndelag.

 

Prosjektet ”Kameraovervåkning av hønsefuglreir” ble startet i 2009 av Høgskolen i Hedmark. Prosjektet ble i 2010 utvidet til Nord-Trøndelag der HINT har hatt det praktiske ansvaret for gjennomføringen. HINT har tidligere kommet med et arbeidsnotat som oppsummerer resultatene for Nord- Trøndelag sammen med data fra Hedmark.

 

Hint har overvåket til sammen 111 reir i perioden(2010-12), 65 røyreir, 23 orrhønereir, 2 jerpereir og 21 lirypereir. Av storfuglreirene ble 38% røvet, der måren sto for 17% og rødreven for 11%. I tillegg var det innslag av predasjon fra grevling, ravn og kråke. For orrfugl var predasjonsraten noe lavere på 26%. Reven står her for 17% og måren 9%.

 

For lirypa har predasjonsraten vært på 14%. Reven står her for 9% og måren 5%. I tillegg til kjent predasjon er det en del reir der høna blir borte og reir med ukjent ufall. Dokumentert suksessfull klekking er på 43% for skogsfugl, 39% for orrfugl og 71% for lirype.

 

I Stjørdal ble det i 2012 overvåket 5 reir, 2 storfuglreir, 2 orrfuglreir og 1 jerpereir. Alle disse reirene hadde suksessfull klekking. Vi håpet da at dette var en effekt av det høye reveuttaket(164) vi hadde denne sesongen men var nok tilfeldig. Lirypetaksten viste senere en lav kyllingoverlevelse også hos oss, sier Rimul. 

 

Resultatene fra Hedmark viser i gjennomsnitt en noe høyere predasjonsrate. Blant annet ser vi av figuren at over 60% av storfuglreirene der ble røvet i 2012. Også orrfuglene hadde en tøff vår med predasjon på 50%. Noe overraskende er det kanskje at det er forholdsvis lite tap til kråke og ravn. Det er også interessant å se at når predsjonsraten for rev går ned øker predasjonen for mår. Dette viser kanskje at det er viktig å jakte på alle predatorarter dersom man ønsker å oppnå økt produksjon for hønsefuglene. En skal også være klar over at tallene som her presenteres gjelder for eggstadiet. Eventuell predasjon på kylligstadiet kommer i tillegg. Det er vel derfor liten tvil om at småpredatorer enkelte år kan redusere hønsefuglenes produksjon betydelig, sier Ivar Rimul

 

Kilde: www.jaktistjordal.no 

Les forrige sak:
200 000 til bredbånd i Vassbøgda

  - Det er veldig stor søkning på disse pengene, sier […]

Close