10 °C Stjørdal, NO
14/07/2020

Mer penger til brannvesenet

– Jeg er glad for at vi har en brann- og redningstjeneste med store kunnskaper om byutvikling

NYTT UTSTYR: - Stjørdal brann- og redningstjeneste har fått nytt utstyr for å jobbe med høye bygg som Stjørdal vil få flere av i de kommende år. Vi er også veldig glade for varselet om en ny kommandobil neste år, sier f.v. leder i Komite plan, Rolf Charles Berg (Sp); leder forebyggende Ole Johan Kiplesund og medlem av Komite plan, Geir Falck-Anderssen (H). NYTT UTSTYR: – Stjørdal brann- og redningstjeneste har fått nytt utstyr for å jobbe med høye bygg som Stjørdal vil få flere av i de kommende år. Vi er også veldig glade for varselet om en ny kommandobil neste år, sier f.v. leder i Komite plan, Rolf Charles Berg (Sp); leder forebyggende Ole Johan Kiplesund og medlem av Komite plan, Geir Falck-Anderssen (H).

– Rådmannen har lagt inn en økning på 1,3 millioner på driftsbudsjettet for brann og redningstjenesten og totalt med service og investering er det satt av en økning på 1,6 millioner kroner, sier leder Rolf Charles Berg (Sp) i Komite plan og komitemedlem Geir Falck-Anderssen (H).

– Dette er rådmannens forslag til økning som flertallspartiene har sagt ja til, sier de to.

– Hva med langtidsbudsjettet?

– Der venter vi med å spesifisere beløp. Det har en sammenheng med at vi venter på den nye forskriften for dimensjonering og ROS-analysen for brann og redningstjenester i Stjørdal. For resultatet av forskriften og analysen kan gi Stjørdal nye store investeringsbehov i fremtiden.

– Hvem lager forskriften?

– Forskriften blir laget i regi av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) som setter ned et tverrfaglig utvalg. I dag ligger forskriften på høring hos justisdepartementet som legger fram et endelig forslag for Stortinget, sier Rolf Charles Berg.

– Hvilke store behov kan det da være snakk om?

Geir Falck-Anderssen svarer: – Det vi tenker på er behovet som Stjørdal har for en ny brannstasjon. Her er vi spente på om forskriften eventutelt vil ta opp etablering av såkalt «kasernert brannstasjon».

– Hva er det?

– Det er en døgnbetjent brannstasjon. En slik forskrift vil kreve en helt ny brannstasjon bl. a. med soverom, flere garasjer, egen vaskehall og en sosial kaserne. Det må skapes gode boforhold for brannmannskapene som nå må tilbringe så mye tid på brannstasjonen, sier Falck-Anderssen som varsler et større engasjement utover kommunegrensene:

– Det betyr at Stjørdal brann- og redningstjeneste vil ta et stadig større ansvar for brann- og redningstjenesten i flere nabokommuner. I dag er det klart at Selbu og Meråker blir med på en slikt samarbeid, sier han.

Geir Falck-Anderssen har lang fartstid fra sivilforsvaret og understreker den store betydningen av en god utstyrt og funksjonelt brann- og redningstjeneste:

– Med riktig utstyr kan denne tjenesten gjøre en avgjørende god innsats for lokalbefolkningen med raske utrykninger, presiserer han.

Rolf Charles Berg ser inn i glasskula:

– Stjørdal brann- og redningstjeneste må i framtida også forholde seg til nye reguleringsplaner for sentrum. Det betyr tettere bebyggelse og høyere bygg som vil gi brannvesenet ekstra utfordringer. Jeg er glad for at vi har en brann- og redningstjeneste med store kunnskaper om byutvikling. Det medfører bl. a. gode planer for sikre rømningsveger, sier han.

Ole Johan Kiplesund er leder forebyggende og glad for at Stjørdal brann- og redningstjeneste i 2019 får en ny kommandobil:

– Vi er veldig glade over å ha et fremoverlent brannstyre som ser våre behov og utfordringer både på kort og lang sikt.

Les forrige sak:
MYE Å VELGE I: Juletreselger Per Steinar Brevik (t.v.) har hentet fram et smalt tre som Gerd og Kaspar Nogva vurderer å kjøpe.
Valgets kval for juletrekjøperne

Juletreselgere på rekke og rad i Kjøpmannsgata

Close