6 °C Stjørdal, NO
23/09/2020

– Midlene vil gi deg god avkastning over tid

Bankleder anbefaler sparing i aksjefond

GODT ALTERNATIV: – Sparing i fond viser seg å være lønnsomt over tid, sier Øyvind Drogset Olsen i Hegra Sparebank

– Sparing i bank er både trygt og enkelt selv om det finnes andre muligheter, sier Øyvind Drogset Olsen som er teamleder nysalg PM og bedrift i Hegra Sparebank.

– Pengene er lett tilgjengelige og du vet hva du får i rente. Norske banker er knyttet til statens banksikringsfond som gjør at kundene er sikret to millioner kroner pr kunde for hver bank. En god innskuddsrente i dagens marked vil være rundt 2 %. Men hvor bra er dette? spør Drogset Olsen.

– Norge har et inflasjonsmål på rundt 2,0 % hvert år. I tillegg betaler du skatt på renteinntekter. Dersom du vil opprettholde eller øke kjøpekraften med de pengene du har, så krever det en avkastning på mellom 3,0 og 3,5%. Med mindre avkastning taper du penger. Det er fornuftig, og også anbefalt, å ha tilstrekkelig midler stående på bankkonto til å kunne dekke uforutsette utgifter. Det er fornuftig å spare penger på en bankkonto til kortsiktige sparemål. Det kan for eksempel være sommerens ferie. Men for sparing med lengre tidshorisont, så kan det være greit å søke alternative plasseringer, sier Øyvind Drogset Olsen.

Sparing i fond

Et fond har som regel eierskap i mellom 25 og 200 selskaper. Fondsleverandøren handler aksjer i selskaper de mener vil øke i verdi i tiden fremover.

– Men det er en risiko?

– Ja, men skal du tape alle dine penger i et fond, må alle selskapene fondet har investert i gå konkurs samtidig. Og det har aldri skjedd tidligere.

– Hva med sparing til barna eller egen pensjon?

– For et langsiktig perspektiv snakker vi om sparing som gjelder mer enn fem år. Det kan for eksempel være til barna eller som du nevner til egen pensjon. Da kan fondsparing være et meget godt alternativ.

– Hva særpreger plassering i fond?

– En fondsparing vil svinge vesentlig mer i verdi enn hva en tilsvarende plassering i bankinnskudd vil gjøre. Poenget er imidlertid at midlene vil gi deg god avkastning over tid. Ser man isolert på Oslo Børs så har verdiene der gitt en snittavkastning på 9,9 % hvert år de siste 35 årene, sier Øyvind Drogset Olsen som presenterer oss for et regneeksempel:

– Dersom ldu hadde plassert 250 000 kroner i et av våre globale aksjefond i januar 2010, så ville du hatt 760 000 kroner på fondskonto i dag. Det er 11,75 % årlig gjennomsnittlig avkastning. Samme beløp i en vanlig sparekonto i bank ville ha vært 295 000 kroner med 1,69 % årlig gjennomsnittlig rente. Dette er historiske tall. Vi vet lite om fremtiden, men vi har til gode å finne en periode over ti år der kunder har tapt penger i aksjefond. Noen år kan være fantastiske mens andre år er dårlige. Men over tid viser historien viser at det alltid har gått mest opp. Og dette tror vi kommer til å skje fremover også. Denne tankegangen har også de som forvalter «oljefondet» der store deler av sparingen er langsiktig og settes i fond.

Stor tro

– Personlig har jeg også stor tro på langsiktig sparing i aksjer. Derfor har jeg all min pensjonssparing og sparing til barn her. I et aksjefond får du et indirekte eierskap i selskaper verden over. Du får ta del i verdiskapningen som skjer i verden gjennom å sitte på eiersiden i selskapene. Dette har jeg stor tro på, sier Drogset Olsen.

– Hvordan skal du komme i gang?

– For å opprette sparing på fond, kan du gå inn via din mobilbank eller eventuelt nettbank.

– Mitt tips for å lære deg mer om denne sparingen er å starte en spareavtale selv. Du behøver selvsagt ikke gå inn med et stort engangsinnskudd, men du kan spare fra 100 kroner i måneden og oppover og følge utviklingen via vår app «Smartspar».

Les forrige sak:
(Illustrasjonsfoto)
Fratatt førerkortet etter «meget stygg forbikjøring»

Ung mann ble fotgjenger fredag morgen

Close