0 °C Stjørdal, NO
05/03/2021

Maxus-endelig1
Header-Bingo-uten dato
SparHegra uke 08

Midler fra barnehage holder liv i andre tilbud

Husbymarka barnehage blir nedlagt – Newtonrommet holdes åpent

GLAD FOR VIDEREFØRING: Husbymarka barnehage legges ned. Midlene som spares på dette brukes til tilbud som betyr veldig mye for mange påpeker Høyres Renate Trøan Bjørshol (fra venstre); Gunnar Uglem (MDG), Siv Sætran (Senterpartiet) og Roar Brekken (Senterpartiet).

Newtonrommet stenges ikke, Eventyrstien skal fortsatt arrangeres og gårder skal fortsatt brukes som pedagogisk ressurs. Det politiske flertallet tar grep for å videreføre tiltak som er foreslått nedlagt, men for å få finansieringen på plass legges Husbymarka barnehage ned.

– Det er ikke enkelt å legge ned en barnehage som mange er så godt fornøyd med. Samtidig har vi kjent på at det er vanskelig å opprettholde den store overkapasiteten som vi faktisk har i barnehageplasser i deler av kommunen.
Det sier Senterpartiets Siv Sætran, som er leder for utvalg for kultur og levekår i kommunen. Det politiske flertallet ønsker å bruke pengene som spares ved å legge ned barnehagen til å opprettholde tilbud som rådmannen i sitt budsjettforslag foreslo å avvikle.

Holder Newtonrommet åpent

Kommunen sparer anslagsvis 1,3 millioner kroner i årlig effekt ved å legge ned Husbymarka barnehage. Disse pengene sørger for å videreføre det som posisjonen omtaler som små, men svært viktige tiltak for barn og unge.
– Vi kan ikke legge ned Newtonrommet nå. Det fungerer bra, og elevene setter stor pris på den praktiske tilnærmingen innenfor realfagene, sier Gunnar Uglem (MDG), og får full støtte fra politikeren som kanskje er Newtonrommets aller største tilhenger.
– I den nye læreplanen har flere fag i skolen koding i seg. Koding kan gjøres på en skjerm, men i Newtonrommet kan elevene se og gjøre ting i praksis, understreker Roar Brekken (Sp).

Alternative arenaer

Et annet tilbud som blir videreført når neste års budsjett vedtas er «Gården som pedagogisk ressurs». Stjørdal kommune har for tiden avtale med to gårder som alternativ arena. I tillegg er det en avtale med Aglo opplæringssenter om sju plasser.
– Vi foreslår å videreføre ordningen, men reduserer rammen fra 570.000 til 400.000 kroner i året. Det betyr ikke nødvendigvis at tilbudet blir svekket, men at kommunen og samarbeidspartnerne setter seg ned sammen for å få et best mulig tilbud ut av kronene, sier MDG-Uglem.
– Så viser tall at det er en utfordring å få, særlig guttene, gjennom god leseopplæring. Med dette tilbudet har vi en annen måte å lære ting på, – en alternativ arena, sier Renate Trøan Bjørshol.

Fides-avtale fortsetter

Rådmannen hadde i sitt forslag en innsparing på 40.000 kroner ved å fjerne en avtale mellom Fides og biblioteket om transport av bøker og medier mellom skoler, institusjoner og barnehager.
– Så lenge bøker skal flyttes mellom flere steder er det veldig fint at Fides fortsatt gjør dette, sier Siv Sætran, som også forteller at det ikke kuttes 60.000 kroner i budsjettet for ekstrahjelp og vikarer for biblioteket.
Til sist ønsker flertallspartiene å videreføre populære Eventyrstien. Det kommunale bidraget til dette er 90.000 kroner i året.

Opptatt av å ta hensyn til alle grupperinger

De fire representantene fra det politiske flertallet er godt fornøyd med at de klarer å videreføre flere av tilbudene som var foreslått kuttet, selv om de må legge ned Husbymarka barnehage for å oppnå dette.
– Det har vært en grundig prosess, og det er bra at rådmannen legger fram et nøkternt budsjettforslag som gjør at vi som politikere må ta stilling til hva vi kan leve med og hva vi ikke kan leve med av innsparinger. Så er det sånn at vi skylder alle de som kan bli berørt å gjøre grundige vurderinger og sy sammen et godt budsjett for flest mulig. Det er mange ulike grupperinger å ta hensyn til, og vi kan ikke se på hvem som går i fakkeltog eller ikke. Det finnes mange grupper og enkeltpersoner som ikke har ressurser til å komme til orde på samme måte, sier Høyres Renate Trøan Bjørshol.
– Hva smerter mest for dere når budsjettet for neste år vedtas?
– Det er vanskelig å si hva som smerter, men jeg må innrømme at jeg er litt usikker på reduksjonen som ligger inne i barnevernet. Når det er sagt er jeg veldig i tvil om vi kan vedta og bevilge oss bort fra utfordringer for barn og unge, sier Gunnar Uglem.
– Det aller viktigste er at vi samarbeider godt og jobber målbevisst år for år og skritt for skritt, sier Siv Sætran.
Flertallsrepresentantene understreker at Stjørdal kommune er meget veldrevet, selv om de frie inntektene er temmelig lave.
– Kommunen drives veldig godt med innovative ansatte. Vi har bygd opp disposisjonsfond som er viktig til egenfinansiering, for vi har mange artige satsinger på gang i årene som kommer. Samtidig har vi med disse grepene tatt hensyn til saker som er små i beløp men som betyr veldig mye for mange, sier Renate Trøan Bjørshol.

Prøver ut ny betalingsordning i SFO

Det politiske flertallet i Stjørdal vil gjerne at flere tredje- og fjerdeklassinger benytter seg av skolefritidsordningen. Rådmannen foreslår å øke SFO-prisene til 2700 kroner fra kommende skoleår, og samtidig at moderasjonsordninger ble fjernet. Det er ikke den politiske makten med på.
– Vi sier ja til prisøkningen, men vi ønsker å teste ut en ny modell for egenbetaling. Den innebærer at det er 150 kroner billigere i måneden pr klassetrinn. Det betyr at SFO-plassen er billigst for en fjerdeklassing, sier Gunnar Uglem (MDG), som er opptatt av det sosiale miljøet for mange elever.
– Mange barn slutter i SFO når de går i tredje og fjerde klasse. Vi er redde for at disse sitter mye alene etter skolen. Derfor styrker vi rådmannens budsjettforslag med 200.000 kroner. Da får vi forhåpentligvis flere av de eldste i småskolen på SFO, sier Uglem.

Les forrige sak:
NÅ ER DET JUL IGJEN: Nå blir det julemarked i regi av Route 26 på sørsiden av Stjørdalselva. Julemarkedet starter klokken 12.00 søndag 8.desember og allerede klokken 10.00 har Solvår Lillemo Reinsberg (bildet) på Eidum Gårdsbakeri frokosten klar i kafeen på bakeriet. Mange gårder har åpent med salg av julevarer og opplevelser for ung og voksen.
Nå blir det julemarked langs «Route 26»

Gårdene på sørsiden av Stjørdalselva er klare til jul

Close