22 °C Stjørdal, NO
21/05/2019

Midler til spesialbiler

 

– Det er et mål for regjeringen å tilby et godt transporttilbud til reisende med særlige behov.  Gjennom forsøksprosjekter vil Samferdselsdepartementet få økte kunnskaper om organisering og kostnader ved å øke antallet fritidsreiser for denne brukergruppen, sier samferdselsminister Marit Arnstad til regjeringens hjemmesider. 

 

For 2013 har Samferdselsdepartementet tildelt om lag 4 millioner kroner, til et prøveprosjekt i bl.a. Frosta.

 

Coop Storlien artikkelnivå

Forsøkene skal innrettes mot brukere som har særlig behov for tilrettelagt dør-til-dørtransport. De statlige midlene skal ikke erstatte, men komme i tillegg til fylkeskommunenes egne midler til TT-ordningen (tilrettelagt transport). Utforming og gjennomføring av forsøkene skal skje i samarbeid mellom fylkeskommunene og de funksjonshemmedes organisasjoner.

 

I Nord-Trøndelag er midlene avsatt til et forsøk for blinde/svaksynte og rullestolbrukere med behov for spesialbil. Forsøket er foreløpig avgrenset til brukere i Steinkjær, Verdal, Frosta, Verran og Snåsa. Disse kommunene har etablert et fleksibelt system med samordning mellom TT-transport og bestillingstransport, og har redusert behovet for TT-transport generelt.

 

I 2012 ble fylkene Østfold, Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal valgt ut til å delta i en treårig forsøksordning med forbedret TT-tilbud for brukere med særskilte behov. Forsøket startet 1. april 2012 og varer til 1. april 2014, og skal evalueres i etterkant av den enkelte fylkeskommune.

Les forrige sak:
Klimaløft for luftfarten

  – Om vi lykkes, vil dette bli et viktig bidrag […]

Close