11 °C Stjørdal, NO
24/04/2019

Miljøfyrtårn hos MT Byggteknikk

Monica F. Iselvmo og Torstein Iselvmo i MT Byggteknikk har blitt tildelt godkjenningen Miljøfyrtårn. Det vil i følge de to gi byggbedriften et fortrinn i markedet. Tildelingen skjedde da ordfører Johan Arnt Elverum og miljøkonsulent Harald Hove Bergmann troppet opp på kontoret med det synlige beviset.

 

Monica og Torstein Iselvmo hos MT Byggteknikk i Stjørdal nøyer seg ikke bare med tittelen årets gasellebedrift som ble tildelt dem i 2012. Gasellepris fikk de på bakgrunn av gode resultater og fine tall etter flere utførte byggeoppdrag. Nå er fokus på miljøoppfølging også løftet høyt, og nylig ankom ordfører og miljøkonsulent bedriften og overleverte det synlige bevis på miljøforpliktende arbeid.

 

– Vi har arbeidet systematisk for å oppnå status som miljøfyrtårn over lengre tid, og når vi nå får beviset hengende på kontoret forplikter det oss videre med tett oppfølging på flere områder. Dette gjelder ved innkjøp, krav til underleverandører og forsvarlig behandling av eget avfall på byggeplass og kontorer med sortering i fraksjoner. For oss vil det være en styrke å kunne vise til miljøfyrtårn-godkjenningen som skal evalueres på nytt om tre år, sier Monica og Torstein hos MT Byggteknikk.

 

Coop Storlien artikkelnivå

Benyttet konsulenthjelp og ble godkjent

Bygg- og entreprenørfirma MT Byggteknikk valgte i prosessen å benytte en konsulent for å komme i mål med godkjenningen som miljøfyrtårn. Sammen har også Monica og Torstein hatt med seg to ansatte i firmaet i en miljøgruppe.

– Ansatte Lars og Johan Sigurd hos oss har vært med i denne prosessen, og fokus rettes hele tiden mot HMS, men også sparte utgifter som samkjøring i bil til oppdrag mot Trondheim og Heimdal. Det handler om å se på rutiner og hva vi kan gjøre smartere og bedre hele tiden. Energismart belysning og krav til under-entreprenører hører med. Vi forsøker å redusere avfall på byggeplass, men emballasje som papp og plast er det tydelig vanskelig å redusere, sier Torstein, som har inngått samarbeid med Retura på dette området.

– Vi kan betale noe ekstra for å få sortert avfall ved mottak, men vi forsøker så langt det lar seg gjøre å sortere på byggeplass, sier Monica og Torstein. Hvert år første april skal bedriften sende inn en miljørapport. Her evalueres det som er utført av bedriften på miljø-siden også med HMS. Nå har MT Byggteknikk også valgt å bli med som sponsor på Ticks-stasjonene med poser for hundelort slik at ytre miljø også ivaretas langs gangveier og stier.

 

– Med den byggeaktiviteten dere har gjennom et år må det bli mye avfall?

– Ja, her snakker vi om flere tusen kilo i året, og derfor er det så viktig at vi har gode rutiner som igjen reduserer våre utgifter, presiserer Monica og Torstein. Nå sikter de to seg inn på en kommende flytteprosess til lokalene de eier på Sutterøy. Her utvides bygget og kontoradressene skal lokaliseres til Sutterøy.

 

– Nå er tegningene klare for «det nye huset» vårt på Sutterøy. Fortsatt vil det ta noe tid før flytting kan skje. Prosessen skal foregå miljøvennlig, smiler de to også med sans for retro og antikk fra en annen tidsperiode, gjerne med en Elvis-låt i stua på fritiden.

 

 

Les forrige sak:
Rasforebyggende tiltak i Skjelstadmark

  Krokbekken / Sumpbekken For tiden driver NVE med rasforebyggende tiltak med utgangspunkt fra lagringsplassen […]

Close