11 °C Stjørdal, NO
26/06/2019

Miljøprofil under landssnittet

Stjørdal kommune innvilget 99,05 prosent av dispensasjonssøknadene til motorferdsel i utmark i perioden 2008-2010.

Sjekk miljøstatus i din kommune:

 

Nedbygging og avvirkning av sårbar natur. Tusenvis av kjøretillatelser i skog og mark. Klimagassutslipp, avfall og høyt strømforbruk. Nå kan du få noen svar på hvordan forholdene er i din kommune. Bladet Natur & miljø har laget en miljøprofil for alle norske kommuner.

 

I forkant av høstens kommune- og fylkestingsvalg har redaksjonen i Natur & miljø, et fagblad utgitt av Norges Naturvernforbund satt kommunene under lupen og hentet ut noen nøkkeltall for hvordan norske kommuner behandler sin natur og sitt miljø. Lurer du på hvordan miljøforholdene er der du bor? Har kommunen miljøplaner? Følges disse opp eller ligger planen og støver ned i rådmannens skuff? Har din kommune bedre systemer for sortering av avfall enn nabokommunen? N & m har satt sammen tall for miljøbelastning for alle landets kommuner. Her kan du finne tall for din kommune, sammenlikne kommuner i ditt fylke og se hvordan kommunen ligger an på landsbasis.

Coop Storlien artikkelnivå

 

Stjørdal scorer høyt på sykkel

Mange ulike miljøparametere er benyttet i undersøkelsen. Sykkel har gjerne en bra miljøprofil, og i tabellen over antall kilometer sykkelveier scorer Stjørdal kommune høyest i Nord-Trøndelag med 53 kilometer gang- og sykkelveier. Vikna og Steinkjer kommer på plassene bak med 39 og 29 kilometer for myke trafikanter. Undersøkelsen favner både reelle utslippstall og om det finnes planer for klima og biologisk mangfold.

Nedbygging av sårbar natur, kjøretillatelser i skog og mark, avfall og strømforbruk har Natur og Miljø sett på. Det er benyttet kommunenes egne tall fra KOSTRA (Kommune Stat Rapportering) i Statistisk sentralbyrå og samlet informasjon om husholdningsavfall, gjenvinning, klimautslipp, bygging i sårbar natur, dispensasjoner til motorferdsel i utmark, strømforbruk i boliger, gang- og sykkelveier, satsning på naturforvaltning og friluftsliv og om det finnes planer for klima og biologisk mangfold. tallene gir ikke noen helhetlig miljørapport, men det tegner en enkel miljøprofil av din kommune.

 

Stjørdal kommune scorer høyt og kan skilte med lengst strekning gang- og sykkelfelt i hele Nord-Trøndelag.

 

Innvilger mange dispensasjoner

Stjørdal kommune er blant kommunene i Nord-Trøndelag som klart innvilger flest dispensasjoner til nybygg i områder med byggeforbud. Fra 2005-2010 har kommunen oppgitt 35 søknader. 33 av disse fikk innvilget dispensasjon. Det tilsvarer 88,57 prosent. Nabokommunen Levanger med sin store andel fritidsbebyggelse innvilget 73 av 99 søknader, en prosent på 73,74. 523 av 644 som søkte fikk innvilget dispensasjon til nybygg i områder med byggeforbud i Nord-Trøndelag i årene 2005-2010. Dette tilsvarer 81 prosent. Dispensasjoner til motorferdsel i utmark deler Stjørdal kommune gavmildt ut hvert år. Tall fra 2008-2010 viser at av 315 søknader ble 312 innvilget. I rangering blant norske kommuners innvilgede dispensasjoner til motorferdsel i utmark, ligger Stjørdal på 24 plass.

 

Her er noen miljøfunn for Nord-Trøndelag sine kommuner:

  •  523 av 644 som søkte fikk dispensasjon til nybygg i områder med byggeforbud (100-metersbeltet i strandsonen, LNF og langs vassdrag) i årene 2005-2010. Det betyr at 81 prosent av søknadene ble innvilget.
  •  Det svært mye motorisert ferdsel i skog og mark i Nord-Trøndelag, og så godt som alle som søker får kjøre. I årene 2008-2010 søkte 2767 om dispensasjon til sammen. Hele 2660, eller 96 prosent, fikk innvilget søknadene.
  •  Kommunenes strømforbruk per innbygger i boliger økte i snitt med bare 51 kilowattimer i året, 2009 sammenlignet med 2005. Flatanger hadde høyest økning med 715 kWh per innbygger, mens folk i Verran reduserte forbruket sitt med 774 kWh per innbygger.
  •  Fordeles kommunenes utslipp av klimagasser på antall innbyggere, hadde Namsskogan høyest utslipp, 18 tonn per innbygger (2009). I Namsos var utslippet betydelig lavere, 3,17 tonn per innbygger. Klimagassutslippet blant kommunene i Nord-Trøndelag ligger jevnt over på et høyt nivå.
  •  Over halvparten av kommunene i Nord-Trøndelag hadde plan for klimagassutslipp. 14 av 24 hadde vedtatt en slik plan (2010). 
  •  Under halvparten av kommunene i Nord-Trøndelag hadde plan for biologisk mangfold. Bare 10 av 24 hadde vedtatt slik plan (2010).
  •  I årene 2005-2010 kastet Nord-Trøndelags kommuner i snitt 323 kilo husholdningsavfall per innbygger årlig. Det er svært lavt sammenlignet med andre fylker. Meråker kommune lå på topp med 468 kilo per innbygger. I den andre enden av skalaen finner vi Overhalla, hvor innbyggerne kastet 234 kilo hver. Bare en kommune i landet kastet mindre i denne perioden.
  •  I årene 2005-2010 gjenvant Nord-Trøndelags kommuner i snitt 76 prosent av husholdningsavfallet sitt. Det er godt over landsgjennomsnittet på 65 prosent. Lierne, Røyrvik og Namsskogan gjenvant minst, 63 prosent. Namsos, Namdalseid, Grong, Høylandet, Overhalla, Fosnes, Flatanger, Vikna, Nærøy og Leka gjenvant mest, hele 82 prosent.
  •  Kommunene i Nord-Trøndelag brukte 155 kroner per innbygger i snitt til naturforvaltning og friluftsliv i 2010. Det er under landsgjennomsnittet på 185 kroner.
  • Kommunene i Nord-Trøndelag har i snitt 9 kilometer kommunal gang- og sykkelvei. Det er godt under landsgjennomsnittet (15 kilometer).

Kilde: KOSTRA/Statistisk Sentralbyrå. Der finner du også tabeller over «din» kommune.

 

http://naturvernforbundet.no/getfile.php/Dokumenter/Kommuneunders%C3%B8kelse/Nord-Tr%C3%B8ndelag.pdf

 

 Om CO2 tallene fra lufthavna hadde blitt lagt inn i statistikken for Stjørdal, hadde kommunen toppet listen per innbygger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les forrige sak:
Mer Standup på Uptown!

Stand Up Trondheim kommer tilbake til Uptown Bar på fredag med […]

Close