1 °C Stjørdal, NO
19/03/2019

Millionløft i kampen mot plast

|| Langs Hellstranda i Stjørdal skal det ryddes i likhet med den 30 kilometer lange strandsonen i Stjørdal. Nå ønsker SpareBank 1 SMN på Stjørdal å premiere miljøbevisste som stiller opp på ryddedugnader. Det er også ønske fra banken om å motta forslag til gode løsninger og ideer som vil redusere plast som emballasje og avfall generelt. Banksjef Lill Bente Totland i SpareBank 1 SMN, oppfordrer til å søke støtte innen 10.april i år.||

SpareBank 1 SMN ønsker å dele ut minst én million kroner i støtte til organisasjoner, lag og foreninger som vil bidra til å redusere bruken og spredningen av plast.

SpareBank 1 SMN har lang tradisjon for å bidra med å bygge, støtte og utvikle lokalsamfunnene i Midt-Norge. Banken er den største private bidragsyteren i regionen. I år gir banken totalt 70 millioner kroner til allmennyttige formål. Deler av dette skal nå gå til et av vår tids største miljøutfordringer.

Som initiativtakere til Plastdugnaden 2018 ønsker banken å gjøre det enklere å ta miljøvennlige valg for lag og organisasjoner i Midt-Norge. Banksjef Lill Bente Totland i SpareBank 1 SMN, sier om bankens håp om lokalt engasjement.

– Vi har som bank i likhet med mange blitt berørt av bildene av plastfylte strender, dyr og fugler med plast i magen. Kampen mot marin forsøpling og plastavfall generelt er et globalt problem. Noe må også løses lokalt. To ganger i året, vår og høst kan alle lag og foreninger i regionen søke om støtte fra SpareBank 1 SMN. Denne våren har banken satt av én million kroner ekstra til kampen mot plast. Vi vil prioritere å gi tilskudd som kan bidra positivt for å løse den globale krisen verden står i.

– Nytter det å gjøre en innsats lokalt på området plast?

Coop Storlien artikkelnivå

– Alle kan bidra med sitt, og vi tenker da på bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner som kan utgjøre en forskjell til det bedre, sier banksjef Lill Bente Totland i SpareBank 1 SMN. Hun ønsker sammen med banken å utfordre hele det frivillige Midt-Norge til å sette i gang prosjekter, kjøpe inn utstyr og være med på å få gjort noe med det økende plastavfallet.

Send inn en søknad, bli med på dugnad

I de kommende uker i starten av mai skal det blant annet ryddes strender i kommunen. Da kan det vanke hundre kroner per sekk med søppel. Banken betaler gjerne for innsatsen.

– Hvilke eksempler kan det søkes støtte til Totland?

– Det kan være løsninger for søppelsortering, mer miljøvennlige kunstgressbaner, utstyr som erstatter engangsbestikk, å skape bedre innsamlingssystemer eller andre grønne tiltak som kommer lokalsamfunnene til gode. Alt dette i form av mindre forurensning og forsøpling.

Stiller krav til arrangement og idrettslag

Plastdugnaden 2018 har mere å by på. I starten av mai måned vil banken bidra til ryddeaksjoner. Disse samkjøres med flere som er i aksjon, blant annet Stjørdal Rotaryklubb og Innherred Renovasjon. Det blir utover året idékonkurranser, og Sparebanken vil også utfordre sine samarbeidspartnere til å bli enda mer miljøbevisste.

– Vi har allerede noen samarbeidsavtaler med festivaler, kulturinstitusjoner og idrettslag over hele regionen. Disse inviterer vi nå med på årets plastdugnad, sier Totland. I fjor høst klatret SpareBank 1 SMN mest av alle banker i Etisk bankguide, en kåring av bankenes bærekraft i regi Framtiden i våre hender.

– Hvorfor så stort fokus på plast fra banken Totland?

– Som regional bank har vi et ansvar i å følge opp våre kunder og våre leverandører ut fra bærekraft. Det er vi blitt flinkere til å dokumentere. Siden kåringen i Etisk bankguide har vi satt oss enda høyere mål som grønn bank. Nylig knyttet vi oss til FNs bærekraftsmål – UN Global Compact. Dette forplikter, sier Totland. Neste søknadsfrist er allerede 10. april.

– Vær med på dugnaden, send inn søknad om tiltak, ideer, deltakelse på ryddedager i mai, eller andre tiltak som reduserer plastforurensning og avfall. Mere informasjon finnes på smn.no/plastdugnaden, sier Lill Bente Totland i SpareBank 1 SMN på Stjørdal.

Les forrige sak:
||||
Stor stemning på stappfull Obs-åpning

Stappfull parkeringsplass og folk i kø da dørene ble åpnet.

Close