2 °C Stjørdal, NO
30/03/2020

Mister både gården og jobben

Ragnar Drogseth (48) må flytte fra gården som hans oldemor bygde opp

Gårdbruker Ragnar Drogseth (48) har drevet bruket Moen med spelsau i flere år. Nå må han avvikle driften med 60 vinterfora sauer. Gårdbruker Ragnar Drogseth (48) har drevet bruket Moen med spelsau i flere år. Nå må han avvikle driften med 60 vinterfora sauer.
SN vippskampanje 1 mobil artikkel

Flere familier må forlate hus og driftsbygninger i Langstein. Innbyggerne i grenda ved Drogseth i Langstein er på flyttefot etter at Nye Veier AS har bestemt at ny firefelt E6 skal bygges.

Overdragelse av hus og eiendom til det kommende veiprosjektet er i en fase der beboere i grenda i Langstein enten har flyttet, eller de er på utkikk etter annen bolig. Flere av de berørte i grenda opplevde det nesten sjokkartet da de før jul i fjor fikk beskjeden. Hele grendestrøket må fraflyttes med boliger og eiendom. Gårdbruker Ragnar Drogseth (48) har drevet bruket Moen med spelsau i flere år. Nå må han avvikle driften med 60 vinterfora sauer. Gården skal rives, den ligger midt i vegleia for den nye firefelts E6 mellom Kvithammar og Åsen.

Gårdbruker Ragnar Drogseth mister yrket som sauebonde og egen eiendom når Nye Veier skal fremføre firefelt E6 gjennom grenda i Langstein. Her inne i sauefjøset med 60 vinterfora spelsau.
Gårdbruker Ragnar Drogseth mister yrket som sauebonde og egen eiendom når Nye Veier skal fremføre firefelt E6 gjennom grenda i Langstein. Her inne i sauefjøset med 60 vinterfora spelsau.

– De tar fra meg både arbeidet og husene. Jeg skal ikke klage på erstatningene som er tilbudt, men det er vemodig å måtte forlate heimplassen som min oldemor Gudrun bygde opp året 1916. Drøyt hundre år etter blir gården revet til fordel for firefelt vei, sier Ragnar Drogseth og kaster frem litt høy til sauene i fjøset som intet aner om at dyretransporten etter hvert kommer og henter hele flokken. Gårdfolket Bjørgunn og Armand Drogseth har allerede funnet nytt bosted på Stjørdal.

SN vippskampanje 1 mobil artikkel
Sølvi Kristoffersen (bildet) og Ståle Skjervold blir berørt av E6-byggingen og leter etter hus på Skatval.
Sølvi Kristoffersen (bildet) og Ståle Skjervold blir berørt av E6-byggingen og leter etter hus på Skatval.
To kilometer dagsone

Den nye veien langs grenda i Langstein får på deler av strekningen opp mot 10 meter høye fyllinger. Bredden på veien skal holde krav om motorveistandard med midtdeler og fire felt. Mellom tunnel mot Forbordsfjellet og ny tunnel mot Vuddudalen blir veien liggende med lokaltrafikk langs dagens vei i Langstein mot Skei og Okkelberg. Blant de som rammes av nye E6 er også Ståle og Sølvi Kristoffersen, som bor i en villa fradelt fra bruket Moen.

Bruket Lillesand øst for Moen skal rives når ny E6 bygges.
Bruket Lillesand øst for Moen skal rives når ny E6 bygges.

– Det ble for oss ei veldig spesiell juletid i fjor. Etter at representanter fra Nye Veier kom på døra og fortalte at ny E6 vil bli anlagt noen meter fra veggen på huset vårt, tenkte vi på alt restaureringsarbeidet som er utført. En naturlig reaksjon var oppstart med leting etter hus på Skatval, men etter hvert har vi valgt å gi hverandre bedre tid. Vi ser etter hus, men har årsskiftet 2020/21 som absolutt frist. Vi er tilbudt erstatning for eiendommen, denne synes vi er grei, sier Sølvi Kristoffersen. Lenger øst i samme grend bor Jan Gunnar Valstad og Unni Iversen på et småbruk med to bolighus. De er på flyttefot til Åsen og nytt hus. Barndomshjemmet til Jan Gunnar må forlates for godt når ny E6 skal bygges rett nedafor grendehuset Moatun.

Rett ned for Moatun grendehus må Jan Gunnar Valstad og Unni Iversen forlate småbruket. De flytter til nytt hus i Åsen.
Rett ned for Moatun grendehus må Jan Gunnar Valstad og Unni Iversen forlate småbruket. De flytter til nytt hus i Åsen.
Tar ikke med sauene på flyttelasset

Gårdbruker Ragnar Drogseth som bor i en kårbolig ved bruket Moen, avvikler i løpet av året all drift på gården. Han hadde planer om å øke besetningen fra 60 til 100 vinterfora spelsau. Yrket som sauebonde må forlates og sauene blir ikke med på flyttelasset.

– Nå flytter jeg og samboeren med hennes datter til Selbu. Vi har funnet en erstatning i et mindre bruk i Innbygda, men sauehold er uaktuelt. Det er ingen planer om å fortsette med sau. Vi skal ha høner på bruket, men det blir kun som en hobby sier Ragnar Drogseth.

– Hva skjer med utstyr på gården som traktorer og redskap?

– Noe av dette blir nok solgt, på flyttelasset må vi prøve å få noe med til Selbu. Hovedlåna og driftsbygningene her på Moen fra 1916 skal bort før vegen kommer. Jeg mister nå både yrke og bolig, sier Ragnar Drogseth i grenda nedenfor Moatun på Langstein.

Les forrige sak:
(Illustrasjonsfoto)
Kjørte 94 og 88 i 60-sone

To førere fratatt førerkortet på E14

Close