15 °C Stjørdal, NO
10/07/2020

Mørke ettermiddager i veikrysset

Det skal ha vært flere nestenulykker i krysset Stokmovegen/Kjøpmannsgata

Krysset Stokmovegen/Kjøpmannsgata i Stjørdal sentrum er i deler av døgnet nesten mørklagt med begrenset belysning. Tre fotgjengerfelt krysser på stedet. Flere nestenulykker er påvist ved kryssing i den mørke tiden på døgnet.  Nå vil varslere gjerne ha bedre belysning i veikrysset. Krysset Stokmovegen/Kjøpmannsgata i Stjørdal sentrum er i deler av døgnet nesten mørklagt med begrenset belysning. Tre fotgjengerfelt krysser på stedet. Flere nestenulykker er påvist ved kryssing i den mørke tiden på døgnet.  Nå vil varslere gjerne ha bedre belysning i veikrysset.

Krysset Stokmovegen/Kjøpmannsgata i Stjørdal trafikkeres i store deler av døgnet av kjøretøy i ulik størrelse. På samme sted krysses veier av tre fotgjengerfelt i et dårlig opplyst kryss.

Redaksjonen har mottatt meldinger fra flere som er bekymret for trafikksikkerheten i krysset Stokmovegen/Kjøpmannsgata, nå på tampen av året. Årsaken er til tider uoversiktlig kryssing i gangfeltene. Det pekes spesielt på den svake opplysningen av området.

– På ettermiddager og tidlig på morgenen er det tidvis svært lite naturlys. Dette bør kompenseres med gode lyskilder fra lyktestolper rundt krysset, sier våre kilder, og rapporterer om flere nestenulykker mellom biler og fotgjengere ved kryssing av både Stokmovegen og Kjøpmannsgata. Våre kilder mener at trafikksikkerhetsutvalget bør se på mulighetene for tiltak i området. Det pekes også på hyppig tilbringertjeneste med busser i området.

Les forrige sak:
Rektor Odd-Inge Strandheim sammen med noen av sine elever ved Ole Vig videregående skole.
Skolen får 43 millioner av fylket

- Dette er en positiv bevilgning, sier rektor

Close