7 °C Stjørdal, NO
24/05/2019

Møte i rovviltnemda

Jegerne i dalføret fikk ikke tilleggsgaupe ettersom det ikke er registrert familiegruppe i Stjørdal/Meråker. Her ser vi Vidar Nogva med hanngaupa på 22 kg.han felte på Høgrya i februar.

 

Med begrunnelse i at det ikke er registrert familiegrupper i Stjørdalsdalføret fikk ikke dette området ny tildeling fra reservekvoten under møtet sist uke. Blant jegerne er det ikke tvil om at slike familiegrupper eksisterer, men det mangler godkjent registrering som må gjøres av en av rovdyrkontaktene i kommunen.

 

Jegere og sau/rein-eiere i Stjørdal og Meråker må bli flinkere til å varsle om sporfunn som viser at det er flere gauper. Ved slike funn bør for eksempel Ivar Rimul som er ansatt i SNO kontaktes så raskt som mulig. (Tlf.: 900 81 530)  Det er heller ikke registrert familiegruppe i Frosta, Åsen, Levanger og Selbu, Malvik. All logikk tilsier at det er flere familiegrupper i disse områdene når man ser på antall observasjoner av spor og gauper. Det hjelper lite når det altså kreves registrering av godkjent rovdyrkontakt som må følge sporene frem til det beviselig er flere dyr. Oppfordringen blir derfor å varsle om sporfunn slik at man i større grad får et riktig bestandsmål for regionen.

 

Coop Storlien artikkelnivå

Viltkamera

Bilder fra viltkamera som viser flere dyr er også av interesse og er en ny og sikker registreringsmåte. Bilder kan sendes foto@s-n.no og vi vil videreformidle for å få dokumentert familiegrupper.

 

Nedenfor referat fra møtet i Rovviltnemda sis uke:

“Rovviltnemnda for region seks vedtok den 10. mars en tilleggskvote for Indre Namdal på fem gauper under årets kvotejakt på gaupe.

I møte i rovviltnemnda for region seks i Molde den 10. mars 2011 har rovviltnemnda fattet vedtak om tildeling av tilleggskvote for kvotejakt på gaupe i 2011. Fem dyr tildeles kvotejaktsområde 11 og 12. Kvotejaktsområdene har ikke mål om ynglende gaupe. I tillegg økes reservekvoten med to dyr. Vedtaket er hjemlet i rovviltforskriften § 11, tredje ledd som sier: Rovviltnemndene kan til enhver tid endre eget vedtak om kvote for jakt på gaupe dersom nye opplysninger tilsier det.

Rovdata sin analyse pr 7. mars 2011 viser at det er minimum 18 familiegrupper av gaupe i region seks (1 i Møre og Romsdal, 4 i Sør-Trøndelag og 13 i Nord-Trøndelag). Dette viser at bestandsmålet er nådd for Sør-Trøndelag, men at man mangler ei familiegruppe i Møre og Romsdal for å nå bestandsmålet pr 7. mars 2011. Imidlertid er den største bestanden av gaupe fra Innherred og nordover i Nord-Trøndelag, samt hele Fosenhalvøya. Det er ikke registrert familiegrupper i Stjørdalsdalføret. De dokumenterte og/eller antatt dokumenterte skadene på rein forvoldt av gaupe finner man også i de samme områdene, noe som meget godt samsvarer med analysen fra Rovdata. Rovviltnemnda legger betydelig vekt på at bestanden i Nord-Trøndelag er langt over bestandsmålet og at tapet av rein forvoldt av gaupe i det samme området er uakseptabelt høyt ved tildelingen av tilleggskvote.

Samtidig ble det tildelt seks gauper fra den opprinnelige reservekvoten til følgende kvotejaktsområder:

  • Kvotejaktsområde 10 (Verdal, Steinkjer og Inderøy øst for E6) 2 (to) dyr
  • Kvotejaktsområde 13 (Namsskogan vest for E6 og Høylandet) 2 (to) dyr
  • Kvotejaktsområde 16 (Fosenhalvøya) 2 (to) dyr

 

Les forrige sak:
Silo eller rundballer?

Dilemmaet nevnt i overskriften berøres når landbrukets lokale faglag og Tydal […]

Close