11 °C Stjørdal, NO
10/07/2020

Motiverte svineprodusenter

|| ||
 
Det kommer frem i en undersøkelse foretatt av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.
 
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag sendte sommeren 2013 en spørreundersøkelse til samtlige svineprodusenter i Trøndelag. Trøndelag Forsking og Utvikling har bistått i arbeidet med å behandle datamaterialet og sammenstilling av resultater. Nå foreligger resultatene fra undersøkelsen. Det melder ntfk.no.
 
Om lag 52 prosent av svineprodusentene ville valgt å bli grisebonde dersom de fikk gjøre yrkesvalget på nytt. Det er de økonomiske rammevilkårene som oppgis som den viktigste enkeltfaktoren for motivasjonen. Over halvparten oppgir at de har sterk eller meget sterk motivasjon i dag, men det er til dels store forskjeller. Mens 61 prosent av produsentene i Namdalen ville blitt svineprodusent på nytt, er tallet for Sør-Trøndelag 38,7. Samtidig oppgir omlagt 26 prosent av grisebøndene i Sør-Trøndelag at de ville valgt et annet yrke, mens bare ni prosent av produsentene i Innherred sør ville valgt annet yrke.
 
Produksjonsinntektene fra korn og svineproduksjon økte betydelig i 2012, noe som førte til at bruk med kombinasjon gris/korn oppnådde gode driftsresultatet. Spørreundersøkelsen til produsentene ble foretatt i juni 2013. Utover i 2013 endret situasjonen seg negativt for produsentene, og tiltak ble satt inn for å redusere overskuddet av svinekjøtt. Dette virket direkte inn på lønnsomheten til den enkelte svineprodusent, og den tøffe situasjonen for næringa fortsatte ut 2013 og vedvarer inn i 2014. Det er sannsynlig at svarene knyttet til motivasjon kunne vært noe annerledes om undersøkelsen hadde blitt utført senere i 2013.
 
Når svineprodusentene blir spurt om hvilke planer de har for produksjon i et 5-års perspektiv, svarer hele to av tre at de ønsker å fortsette med den produksjonsmåten de har i dag. Det er i Innherred sør hvor flest produsenter er sikker på videre satsing med 82 prosent. I Sør-Trøndelag er den tilsvarende andelen på 63 prosent.​

Les forrige sak:
|||
Første tomta i Botn

- Jeg hørte snakk om at Living Eiendom hadde ei godkjent […]

Close