9 °C Stjørdal, NO
27/05/2020

Spar Hegra uke 22
Klar ferdigbetong unicon

Møtte ikke til samfunnsstraff – nå må kvinnen i fengsel

Manglet å gjennomføre tre timer straff – må sone to dager

Inntrøndelag tingrett. (Illustrasjonsfoto) Inntrøndelag tingrett. (Illustrasjonsfoto)

En kvinne i 40-årene fra Selbu ble i mai i fjor dømt til 30 timers samfunnsstraff. Store deler av straffen har kvinnen gjennomført, men like før jul uteble hun fra det planlagte tiltaket. I etterkant av dette ble hun innkalt til innskjerpingssamtale og evalueringssamtale hos Kriminalomsorgen, men hun møtte ikke til noen av disse avtalene.

Neste steg var å ilegge kvinnen meldeplikt og hun fikk melding om oppmøte to bestemte datoer rett etter nyttår. Heller ikke denne gangen møtte hun ikke opp, og hun ga heller ikke beskjed om fravær. Disse bruddene på gjennomføring av samfunnsstraff gjorde at Kriminalomsorgen begjærte at kvinnen må fullbyrde den subsidiære fengselsstraffen.

SN vippskampanje 1 mobil artikkel

Oppsummert har kvinnen gjennomført 27 av de 30 timene samfunnsstraff hun ble dømt til. Inntrøndelag tingrett har imidlertid dømt henne til å fullføre straffen med to dagers fengsel.

Kvinnen møtte forøvrig ikke opp til rettsforhandlingene i tingretten.

Les forrige sak:
SVs Anja Ristad ønsker aktivitet i de kommunale idrettshallene også i sommerferien.
Vil ha åpne idrettshaller i sommerferien

SV-ønske om halvering av stengingen

Close