16 °C Stjørdal, NO
30/05/2020

Museum for bergkunst

Det nye Bergkunstmuseet slik det vil ta seg ut sett fra helleristningsfeltet. Fotomontasje: PKA ARKITEKTER

 

Etter en lengre runde med reduksjon av planene for det opprinnelige nye bergkunstmuseet ved Leirfall-feltet i Hegra, arbeides det nå intenst med å klargjøre alle forhold før byggestart i det nye museumsprosjektet. Priser på første byggeprosjekt som nå er forlatt, lå på rundt 86 millioner kroner, og skulle arkitektonisk forestille en «heller» som i form avsluttet i et spisst pilformet tak. Arkitektkonkurransen som en gang ble lyst ut ble vunnet av PKA Arkitekter og  Per Knudsen arkitektkontor i Trondheim. Det er de samme arkitekter som nå har krympet bygget og etter anmodning fra Riksantikvaren «kuttet ned» både på fasader, størrelser og noen funksjoner.

SN vippskampanje 1 mobil artikkel

-Prosjektgruppen har nå fått til en fremlagt byggeløsning for museet som gir oss rundt 1200 kvadratmeter mot tidligere 1700 kvadratmeter. Det betyr et mindre bygg enn først planlagt, men vi er godt fornøyd og skal kunne videreføre mange av planene med både formidling, utstilling, kioskdrift og servering i et spennende nytt bygg ved Leirfall, sier Per Steinar Brevik som er prosjektleder drift og museumsbestyrer ved Stjørdal museum Værnes.

Vil løfte interessen for vår forhistorie
Med det nye bergkunstmuseet på plass i Hegra, ved foten av det store leirfallfeltet, vil Stjørdal kommune kunne tilby en helt ny og unik universell arena for formidling av vår forhistorie. En historie som oppsto blant veidemenn og kvinner da det kilometer tykke isdekket i Skandinavia for om lag 10 000 år siden smeltet og trakk seg tilbake mot øst. De første reinsdyrflokker, andre mindre pattedyr, fangst og fiske holdt liv i de tidligste nomadiske fangstfolk. Historiene fra denne tid med flintverktøy og kokegroper kan arkeologene en del om og skal i museet formidle utviklingen som skjedde fra steinalder til jernalder, der vi kjenner til at det hundre år før kristi fødsel pågikk smelting av jern i dagens grensefjell mot Sverige. Helleristningsfeltet som nå får sitt bergkunstmusem inneholder flere hundre bronsealder-ristninger og er unikt i trøndersk sammenheng også med sin prosesjon av 13 menneskefigurer på rekke.   

– Hvor langt er dere kommet i prosessen, og hvilke kostnader representerer bygging av museet i Hegra, og som nok gjerne tidligere stortingsmann, krøniker og historiker Jon Leirfall ville sett oppført?
– Det nye bygget får inngang fra sør i en slags korridor mot servering og kantine med kjøkken. Mot vest blir det glassfasader for naturlys som møter utstillinger og formidlingspunkter mot berget i nord. Bygget får to etasjer med heis og universell adgang til feltet. Tross reduksjon skal formidling ivaretas med utstillinger, tekst med informasjon og visuell kontakt med bergkunst. Taket får torvtak som «gjemmer» bygget langt mere i terrenget enn tidligere forslag. Det er Stjørdal kommune som skal bygge bergkunstmuseet, og vi på museet med administrasjon ved Værnes kirke tilsluttet Stiklestadmuseene skal drifte bygget. Kommunen har allerede satt av noen midler til museet og Nord-Trøndelag Fylkeskommune har gitt signaler om bidrag opp mot 30 prosent av kostnadene, sier Brevik. Styreleder Joar Håve som leder det kommunale museumsforetaket peker på at kommunen sammen med statlige midler må ta de siste utgiftene med ferdigstillelse i en samlet pakke også fra Stiklestadmuseene. Nå vet både rådmannen og politikerne i Stjørdal at saken om bergkunstmuseet vil komme til behandling.

– Et totalt kostnadsbilde kan jeg ikke gi, men når forrige prosjekt lå på rundt 86 millioner kroner i 2011 og vi har en nær halvering av bygget kan rundt 50-60 millioner være innen rekkevidde for det nye bergkunstmuseet, mener Per Steinar Brevik og presiserer at dette kun er en sum tatt ut fra lufta så langt. Styreleder Håve mener han vil ha en sikrere kalkyle på bordet i løpet av inneværende år. I dagens prosjektgruppe sitter Olav Bakken, Heidrun Kringen, Jan Erik Arnes, Frank Nordby, Kalle Sognes, Arne Martin Laukvik, Alf Daniel Moen, Ingvild Johnsen, Øyvind Bjørbekk og Per Steinar Brevik.

Må få en snarlig løsning  
Flere vi har vært i kontakt med angående bergkunstmuseet mener planene nå må få en utløsning og settes i verk. Prosessen fra idestadiet tidlig på 1990- tallet frem til i dag har hatt en bratt oppoverbakke, der flere innsigelser har kommet på rekke og rad. Blant annet skal eierforhold i området ha vært vanskelig å løse, samtidig har både landbruksmyndighetene og Riksantikvaren «satt kjepper i hjulene» for planen og realiseringen av museet for bergkunst. Prosessen er lite fortjent hos aktørene som gjennom flere år har arbeidet med planene, blant annet arkeologer med høy kompetanse og faglig bakgrunn. Stjørdals-Nytt var året 2007 i kontakt med kulturdepartementet som allerede da uttalte seg positivt til realisering av planene. Den gang kulturminister Trond Giske var i Hegra og tildelte midler til prosjektet. Departementet så på planene som et regionalt løft for formidling innen bergkunst, også med stort potensiale for turister fra utland som vil oppleve såkalt «rock art».   

– Vi synes vi har vært veldig tålmodige i prosessen, og ser nå med spenning på møtet med Riksantikvaren 11. april i år. Nå skjer det mye rundt bergkunstmuseet og flere skal ha uttrykt at vi nå er på rett spor for å kunne tilby formidling av vår meget spennende bergkunst som vi har et stort ansvar for å forvalte videre, avslutter Per Steinar Brevik ved Stjørdal museum Værnes.

 

Nytt forslag sett fra sørøst, med skyggen av det gamle forprosjektet vist over. Illustrasjon: PKA ARKITEKTER

 

 

Les forrige sak:
Hilde Folvik er innehaver av to Mix-kiosker. En i Husbymarka og en på Hell Kjøpesenter. Nå selger hun lokalene i Husbymarka til høystbydende interessenter.
Selger Mix-kioskens lokaler

  For beboere i Husbymarka og omegn har mange gang Mix-kiosken […]

Close