8 °C Stjørdal, NO
23/09/2020

Museumsvenner med 3000 dugnadstimer

Ildsjelene i Stjørdal museums venner gjør en formidabel innsats for museet

FLITTIG DUGNADSGJENG: Helt siden 2004 er det drevet frivillig arbeid på Stjørdal Museum og i Prestegårdshagen. Her er i første rekke f.v. Olaf Aarre, Arne Moksnes, Bjørn Sakshaug og Jorulf Holiløkk. Andre rekke f.v.: Viggo Lorvik, Iver Johanessen, Aud Lyngstad, Veleria F. Stâdeli-Zûrcher, Kurt Stâdeli, John Sakshaug, Ivar Forbord, Oddgeir Røddesnes, Bjørn M. Kvittem og Øyvind Heimstad. Bakre rekke f.v.:  Ragnar Næss, Jon Gressetvold, Gunnar Rikardsen, Svein Fandal, Rolf Skjervold, Gudbjørn Øfsti, Elias Williksen, Rolf Urstad, Petter I. Grønnås, Asbjørn Bakken, Helge Storå, Arne G. Thingstad, Olav Bakken og gjestearbeider Tore Næss. I tillegg er det noen andre som har møtt jevnt gjennom dugnadsåret, men som hadde forfall på «fotodagen». FLITTIG DUGNADSGJENG: Helt siden 2004 er det drevet frivillig arbeid på Stjørdal Museum og i Prestegårdshagen. Her er i første rekke f.v. Olaf Aarre, Arne Moksnes, Bjørn Sakshaug og Jorulf Holiløkk. Andre rekke f.v.: Viggo Lorvik, Iver Johanessen, Aud Lyngstad, Veleria F. Stâdeli-Zûrcher, Kurt Stâdeli, John Sakshaug, Ivar Forbord, Oddgeir Røddesnes, Bjørn M. Kvittem og Øyvind Heimstad. Bakre rekke f.v.:  Ragnar Næss, Jon Gressetvold, Gunnar Rikardsen, Svein Fandal, Rolf Skjervold, Gudbjørn Øfsti, Elias Williksen, Rolf Urstad, Petter I. Grønnås, Asbjørn Bakken, Helge Storå, Arne G. Thingstad, Olav Bakken og gjestearbeider Tore Næss. I tillegg er det noen andre som har møtt jevnt gjennom dugnadsåret, men som hadde forfall på «fotodagen».

Det er litt av et dugnadslag som gjør en stor jobb i Prestegårdshagen og Hæsjgata ved Stjørdal museum.

Det blir ført nøye statistikk over oppmøtet. I 2018 ble det lagt ned 2600 dugnadstimer. I år vil antallet overstige 3000. Det skyldes ganske enkelt økning i antall folk. Dermed blir det lagt ned enda mer frivillig arbeid.

Startet i 2004

– Vi var fem-seks personer som startet med denne virksomheten i 2004. Bernhards Minde var første oppgave. I årenes løp har interessen for å delta bare økt. Og det siste året har vi fått en fin tilvekst av dugnadsfolk som har sørget for samlet større innsats, sier Ragnar Næss som er sekretær i Stjørdal museums venner.

MANGE DETALJER: Det er mange arbeidsoppgaver.
MANGE DETALJER: Det er mange arbeidsoppgaver.

Presis klokken 10 på torsdagene fordeles arbeidsoppgavene. Opptil ti ulike prosjekter listes opp og fordeles på dugnadsgjengen.

– Museets kjekke karer, Bjørn Sten og Arne Røvik, tar seg av dette. Så jobbes det fram til dagens høydepunkt som er lunsjen klokken 11.30. Etter kaffe og medbrakt matpakke har vertskapet noen godbiter på lager. Siste del av pausen har alltid et kulturelt innslag som er knyttet til museumsvirksomheten. I hovedsak er det Unni som organiserer dette. Men pausestunden flyr avgårde, og gjengen tar en ny arbeidsøkt som varer fram til klokken 14.00. Ingen har så langt levert noen klage på arbeidstida! smiler Ragnar Næss.

Parken

Stjørdal museums venner har en fast gjeng som holder på i hagen – også i «sommerferien».

– Det er blitt samlet lauv her i fem-seks uker. Nå begynner vi å komme til bunns, sier Ivar Forbord som er en sentral aktør i parken. I motsetning til de andre undergruppene har parkgjengen ingen sommerferie.

STEMNING I PRESTEGÅRDSHAGEN: Prestegårdshagen produserer mye lauv.
STEMNING I PRESTEGÅRDSHAGEN: Prestegårdshagen produserer mye lauv.
Hæsjgata

– Det gikk litt tid før vi fikk en fast organisering på bygningsmassen. Folk husker nok fortsatt «huset på prærien». Dette ble en folkelig omtale av Bernhards Minde etter at bygningen fikk en «mellomlanding» vis a vis den gamle inngangsporten til Værnes flystasjon. Det ble dårlig «sleaføre» da huset på vårparten i 1987 skulle slepes fra Kjøpmannsgata fram til museet. Det ble mange store løft før alle bygningene kom på plass i «Hæsjgata» rett nord for fjøset på muséet, forteller Ragnar Næss.

Iversengården

– Sist kom Iversen-gården, oppført i 1905, som et moderne praktinnslag, sier Ragnar Næss, som har fått erfare hva oppgavene innebærer.

– Ved nærmere ettersyn har Iversen-gården krevd mye arbeid. Gammel maling er skrapt bort. Her har vi hatt god hjelp av en ny teknisk innretning. Det ville være en håpløs oppgave for eldre menn å foreta ordinær skraping over hodet. En egen innretning med skrapa på langt skaft og et vippepunkt på stillasen gjør jobben litt enklere. Det er en omfattende jobb med listverk og maling. Men her skal det bli noen staslige rom, sier Ragnar Næss som håper på ei levende «Hæsjgate».

PRAKTISK ORDNING: Ragnar Næss demonstrerer oppfinnelsen for å skrape tak i Iversen-gården.
PRAKTISK ORDNING: Ragnar Næss demonstrerer oppfinnelsen for å skrape tak i Iversen-gården.
Livet i Hæsjgata

– Vi setter ikke i stand disse husene for at de kun skal kunne vises fram på «Den store museumsdagen» om sommeren og «Jul på museet» i desember. Her kan vi lære av andre land som har vært flinke til å ta i bruk gamle hus i næringsøyemed. «Hæsjgata» ligger rett ved den store turistattraksjonen Værnes kirke som er viden kjent, så her ligger det en mulighet for å skape ny aktivitet, sier Ragnar Næss som ellers er stolt over det gode oppmøtet på dugnadsdagene.

Låvebrua

For forbipasserende er nok det mest synlige prosjektet et byggverk som reises under låvebrua. Under ledelse av blant andre Olav Bakken blir det nå en betydelig økning av lagerrom på østsida av fjøset.

Les forrige sak:
BLID KAR: - 37 ½ år på Værnes har satt meg i kontakt med svært mange mennesker. Det er en skatt jeg setter pris på å bære med meg videre, sier Erik Sakshaug.
Erik holder koken

Vi slår av en prat med tangmonitteren Erik Sakshaug

Close