15 °C Stjørdal, NO
29/09/2020

Nå blir det jobbet videre med hydrogenfabrikk

Fylkespolitikerne sa ja til forprosjekt

Meråker Næringspark sett fra oven. Nå skal det jobbes videre med planene om hydrogenfabrikk. (Foto: Merut) Meråker Næringspark sett fra oven. Nå skal det jobbes videre med planene om hydrogenfabrikk. (Foto: Merut)

Fylkesrådmannen ville si nei, men politikerne sa ja til søknaden fra Meråker Næringspark om 600.000 kroner til forprosjekt for hydrogenfabrikk i Meråker.

En meget tilfreds MDG-politiker Tommy Reinås er glad for at et flertall av politikerne i hovedutvalg for næring i Trøndelag sa ja til søknaden.

– Hydrogen vil kunne spille en betydelig rolle som lagringsmedium for utjevninger mellom energiproduksjon og forbruk og som energibærer i transportsektoren. Derfor er det riktig og viktig at Trøndelag fylkeskommune gjennom dette prosjektet stimulerer til at Meråker Næringspark kartlegger potensialet for oppstart av lokal hydrogenproduksjon, sier Tommy Reinås.

Han stemte sammen med representanter fra Senterpartiet, Høyre og Arbeiderpartiet for å innvilge søknaden, og ser store muligheter for Meråker i en hydrogenfabrikk.

– De langsiktige ambisjonene med arbeidet er at det etableres produksjon av Hydrogen i Meråker. På denne måten vil arbeidet bidra til verdiskaping og sysselsetting i kommunen. Samtidig vil prosjektet kunne bidra til økt produksjon av en miljøvennlig energibærer og drivstoff, sier Reinås, som er representant i hovedutvalget.

Les forrige sak:
Meråker-ordfører Kari Anita Furunes og leder for rovviltnemnda i vår region, Gunnar Alstad, fikk uttrykke sine meninger i en åpen høring.
Krystallklar tale i rovdyrhøring

Lokale aktører med klare meldinger til Stortings-politikere

Close