1 °C Stjørdal, NO
24/01/2021

Header-Bingo
SparHegra uke 03

Nå blir det lysregulering i Langstein

Må forvente kø og litt lengre reisetid på E6

Denne strekningen i Langstein blir lysregulert fra og med mandag 10. august. Slik vil det være i inntil to uker. Langsteinvegen, som kommer ut til venstre i dette bildet, vil bli stengt fram til månedsskiftet september/oktober. (Foto: Nye Veier)

Byggearbeidene i Langstein går nå over i en ny fase som innebærer lysregulering av E6 og stenging av Langsteinvegen.

Det er stor aktivitet i Langstein med utskifting av jernbaneundergang og bygging av rundkjøring i krysset med Langsteinvegen. Dette arbeidet er en del av forberedelsene til utbyggingen av ny E6 på strekningen mellom Kvithamar og Åsen. E6 er senket for å tilpasse høyden for den nye jernbaneundergangen og nå jobbes det med den nye rundkjøringen. I sommer har trafikken forbi anleggsområdet gått via en midlertidig omkjøringsvei.

– Dette ser ut til å ha fungert som planlagt, og uten særlig kødannelser. Vi er veldig tilfredse med at trafikantene ser ut til å ha tilpasset farten og vist hensyn til hverandre og anleggsarbeidet i et trangt og krevende anleggsområde sier Lars Erik Moe, teknisk koordinator i Nye Veier.

Lysregulering på E6

I tiden fremover blir det jobbet med å tilpasse den nye vegen til eksisterende veg i begge ender av strekningen. Her er det for liten plass til at man kan passere med en midlertidig to-veis omkjøringsveg. Det vil derfor bli lysregulering forbi anleggsområdet i inntil to uker fra og med mandag 10. august.

– Vi prøver å gjøre strekningen som lysreguleres så kort som mulig, men det må påregnes noe kødannelse i denne perioden. Det er derfor viktig at trafikantene beregner litt ekstra reisetid, sier Moe.

Så snart det er lagt asfalt på den nye vegen, satt opp rekkverk, skiltet og merket veien, vil trafikken bli lagt om slik at den går gjennom rundkjøringen. På den måten blir det frigjort plass til å ferdigstille vegbyggingen mellom rundkjøringen og den nye jernbaneundergangen.

Stengt i to måneder

Langsteinvegen kommer ut midt i strekningen som nå lysreguleres. Denne veien vil derfor bli stengt for gjennomkjøring på strekningen mellom krysset med E6 og Drogset fra klokka 7 mandag  10. august. Stengingen vil bli skiltet. Ettersom jernbaneundergangen skal skiftes ut og det vil bli arbeid langs Langsteinvegen i tiden fremover, vil denne veien bli sammenhengende stengt til  månedsskiftet mellom september og oktober.

For skoleelever som normalt har sin skoleveg med offentlig transport via Langstein, vil det for denne perioden bli satt opp alternativ transportrute på samme vis som ved vegstengingen før skoleferien.

Selve jernbaneundergangen vil bli skiftet ut i forbindelse med togfri helg som er fastsatt til dagene 12., 13. og 14. september. Da vil det foregå arbeider døgnet rundt i 72 timer. Byggearbeidene i Langstein ledes av Hæhre Entreprenør AS som er totalentreprenør på ny E6 mellom Kvithamar og Åsen.

Les forrige sak:
Skjerper inn ansatte-testing og besøkstid

Får maks en times besøk i uka

Close