6 °C Stjørdal, NO
21/04/2021

Header-Bingo-uten dato
SparHegra uke 16

Nå er de i gang med tunnelen

– Vi har full trøkk, sier prosjektsjef Lars Erik Moe

Her på Holan kommer den sørlige tunnelportalen til Forbordsfjelltunnelen. Foto: Nye Veier Her på Holan kommer den sørlige tunnelportalen til Forbordsfjelltunnelen. Foto: Nye Veier

Nye Veier er i full gang med forberedende arbeid til E6 mellom Kvithammar og Åsen, og nå har de startet forskjæringen på Forbordsfjelltunnelen.

En viktig del av strekningen Kvithammer og Åsen er den seks kilometer lange tunnelen gjennom Forbordsfjellet. Den sørlige tunnelportalen blir på Holan i Stjørdal, og prosjektet er nå ferdig med forskjæringen.

– Det vil si at vi har sprengt bort berg, og deretter klargjort og sikret en bergvegg der hvor tunnelene skal starte, forklarer Lars Erik Moe, konstituert prosjektsjef i Nye Veier.

Oppstart på tilsvarende forskjæring i Langsteindalen, den nordlige enden av tunnelen, er planlagt til over sommerferien.

Togfri helg i juni

Mye arbeid gjenstår frem til full anleggsstart og dette må times nøye, spesielt med tanke på togfri helg i midten av juni. Denne helgen skal det etableres en jernbaneundergang under Nordlandsbanen på Holan.

– Dette er for å sikre adkomst til den del av anlegget som blir på sørsida av jernbanesporet. Som følge av krevende grunnforhold er det strenge krav til rekkefølgen på de byggearbeidene som skal skje på Holan. Denne trygge kryssingen av jernbanen er i den sammenheng svært viktig å få etablert tidlig. Etableringen må skje i en togfri helg, og det er kun et par av dem i året, sier Moe, i en pressemelding fra Nye Veier.

Flytter inntaksdam

Kulverten vil også erstatte flere usikrede planoverganger som i dag benyttes innen landbruk. Det er imidlertid mye som må være på plass innen den togfrie helgen.

– Vi skal etablere anleggsvei, riggområde og tilkomst til der jernbaneundergangen skal være, og vi skal flytte kabler, rydde skog og forberede fylling av masse i en ravinedal. Dette forberedende arbeidet starter vi med rundt 20. april, forteller Moe.

I tillegg til å etablere jernbaneundergang, skal prosjektet flytte en inntaksdam i Langsteinelva. SalMar settefisk AS bruker denne dammen for vanntilførsel til oppdrettsanlegget sitt.

– Vi skal flytte inntaksdammen ca. 300 meter lengre oppstrøms i elva, slik at den kommer oppstrøms ny E6. Dette er for å sikre at SalMar har vanntilførsel til oppdrettsanlegget, både i bygge- og driftsfasen, sier Moe.

Anleggsstart i høst

Det er med andre ord stor aktivitet i prosjektet. Ca. 20 personer vil jobbe med forberedende arbeid i tiden fremover.

– Vi har full trøkk, med fokus på å få unna fremdriftskritiske aktiviteter. Det gjør at vi forhåpentligvis er klare for full anleggsstart til høsten, sier Moe.

 

Les forrige sak:
Skolebuss i grøfta, men nå er bussen igjen på veien

Skal ikke ha vært elever om bord i bussen

Close