5 °C Stjørdal, NO
19/03/2019

Nå er det offentlig

 

NeaRadio melder at den skal også gi et grunnlag for høringsinstansene for innspill til de videre utredninger som prosjektet må gjennomføre. Vindforholdene er gunstige, adkomstmulighetene gode gjennom eksisterende skogsbilvei. Gjennom planområdet går en 420 kV-linje med tilstrekkelig innmatningskapasitet som kan utnyttes. Videre kan det bygges en 132 kV-linje parallelt med 420 kV-linjen for innmatning i Statnett sitt anlegg ved Nea Kraftstasjon. Dette vil gjøre at prosjektet vil kunne etableres raskt, påpekes det i forhåndsmeldingen. 

 

Totalt berører Stokkfjellet vindkraftverk åtte grunneiendommer og TKE har inngått leieavtale med samtlige eiendommer.

 

Coop Storlien artikkelnivå

Totalen av installerte turbiner på vindkraftanlegget vil være fra 20 – 50 stykker, avhengig av hvilken størrelse som velges. Til planområdet vil det etableres en adkomstvei, og i tillegg interne veier mellom turbinene. I tilknytning til hver turbinlokasjon må det etableres en oppstillingsplass i størrelsesorden 700 – 1000 m2 for oppstilling av kran som skal brukes til montering av turbin og rotorblader.

 

Det totale investeringskostnadene for tiltaket beregnes til ca 1,2 milliarder kroner. Anslått byggestart er 2016. Antall installerte turbiner vil være fra 20 – 50, innenfor et areal på 5,8 km2.

 
Foto: Natur og Ungdom.

Les forrige sak:
Ole Ivars i Værnes kirke

Ole Ivars er et kvalitetsband som neppe trenger noen videre presentasjon. […]

Close