-9 °C Stjørdal, NO
18/01/2021

Header-Bingo
SparHegra uke 03

Nå er ordføreren gjenvalgt

Fikk 26 stemmer i ordførervalget – én stemte blankt

Ivar Vigdenes (t.v.) ble valgt til ordfører og Ole Hermod Sandvik til varaordfører torsdag ettermiddag.

Ivar Vigdenes ble torsdag ettermiddag formelt valgt som ordfører i Stjørdal for de fire neste årene. Han fikk 26 av de 41 stemmene fra de nye kommunestyrerepresentantene.

Det første kommunestyremøtet for de nyvalgte representantene inneholder valg av ordfører, varaordfører, formannskapet, to utvalg og ulike råd og utvalg.

Alt lå til rette for at Vigdenes fikk ny tillit som ordfører og det eneste lille spenningsmomentet var antall stemmer. Opptellingen viste at 26 stemte for Vigdenes, 14 for Arbeiderpartiets Jan Inge Kaspersen og en av de 41 representantene stemte blankt.

Høyres Ole Hermod Sandvik ble enstemmig gjenvalgt som varaordfører.

I de kommende fire årene er begrepet komite fjernet, og det er nå inndelt i to politiske komiteer. Senterpartiets Siv Sætran leder det nye utvalg for kultur og levekår, mens Senterpartiets Rolf Charles Berg leder det nye utvalg for plan og miljø. Begge utvalgene har elleve representanter.

Les forrige sak:
Tar et oppgjør med friluftslivet fra Kimen-scenen

Fortsatt et ti-talls ledige billetter til Kalvø-show

Close